Danmarks ubestridt største rovfisk – den europæiske malle – har siden 1799 manglet som ynglefisk i Danmark. At få udsætningstilladelse har tidligere krævet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 31, men som resultat af Fisk & Fris dialog med Miljø- og Fødevareministeriet, er mallen nu officielt blevet registreret som en hjemmehørende dansk art. Det betyder, at du nu blot skal henvende dig til din lokale kommune for at udsætte maller.

VEJEN ER BANET for større udsætninger af maller i Danmark: I et brev til Fisk & Fri skriver Miljø og Fødevareministeriet følgende: – Kære Jens Bursell. Tak for din henvendelse vedrørende “Vejledning om regler for udsætning af fisk, krebs og bløddyr i de ferske vande”, hvori du anfører, at vejledningen bør opdateres således at Europæisk malle (Silurus glanis) ikke fremgår på listen over ikke hjemmehørende arter i Danmark, idet arten efter din opfattelse må betragtes som hjemmehørende i Danmark.

Læs hele historien i NOVEMBER-nummeret af Fisk og Fri!

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This