– Vi var lige kommet til spottet, hvor jeg så adskillige ringe i den blanke overflade, fortæller Sven Riber Hougaard. – Desværre var fiskene ikke inden for kastelængde, men efter få minutter var der en lille ring i overfladen til højre for mig. Jeg kastede til den, selvom jeg tænkte, at det nok bare var en mindre fisk, men fluen lå perfekt.

– Der skulle ikke mange træk i linen til, før den huggede, og så var den ikke så lille alligevel. Den gav en intens fight, og min fætter Lasse sørgede for en sikker landing af den. 

Har du også selv været ude og vifte med fluekæppen, så hører vi meget gerne om dine bedrifter. Send os en lille historie og et foto til jb@fiskogfri.dk.

Havørred - Refleksioner på kysten

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This