Hos Fyns Laksefisk, der i går var vært for Dansk Lystfiskeri´s branchedag, har man været i gang med el-fiskeriet efter avlsørreder siden slutningen af oktober. De tager sig af el-fiskeriet på hverdagene i otte fynske vandløb, mens Vandpleje Fyn og de lokale foreninger laver det vigtige arbejde ved andre fynske åer.

– Fiskeriet er gået godt, men det har ikke været lette forhold, fortæller Linda Bollerup fra Fynsk laksefisk. – Der har nemlig været utrolig meget vand i åerne, hvilket nogle steder har gjort det til ret hårdt fysisk arbejde at gå i dybt vand med ret hård strøm. Faktisk har jeg i de 20 år, hvor jeg har arbejdet med det, aldrig set så store vandmængder i åerne på dette tidspunkt. Vi har derfor skullet arbejde lidt mere for at få de nødvendige fisk, fordi de under disse forhold går højere op i systemet, hvormed de er mere spredt. Og – når de er mere spredt, så risikerer vi, at de kan være opkoncentreret på stræk, hvor vi ikke har tilladelse til el-fiskeri. Fordelen ved disse forhold har været nogle meget smukke fisk med få skader, skrammer samt tilfælde med svamp, hvilket gør, at jeg tror de vil være lette at modne helt i opdrætsanlæggene. Jeg tror derfor vi er tæt på at være i mål med det antal fisk, der skal til for at lave de cirka 48 liter rogn, der er nødvendige til at producere den mængde smolt, halvårs- og helårsfisk, som vi skal i mål med for at kunne supplere bestandene i 2025. For tyve år siden, da jeg startede, var der brug for cirka 80 liter rogn for at have nok til at supplere bestanden. Der er to grunde til, at vi skal have færre liter rogn nu. For det første skal vi sætte færre fisk ud, fordi bestandene har det bedre nu end dengang, hvilket er den vigtigste årsag. For det andet har vi nu en større overlevelse, fordi vi er blevet dygtigere til at opdrætte dem. .

– Med det varme efterår havde jeg en formodning om, at de måske kom senere i år, men de kom som “normalt”, hvilket måske indikerer, at det er lyset, som i høj grad er styrende for opgangen. Selvom fangsterne har varierede, er det mit indtryk, at antallet af opgangsfisk i år er meget normalt. Til gengæld synes jeg, det virker som om, at der over årene er blevet færre store fisk, hvormed snitstørrelsen er faldet. Dette er en mulig trend, der kunne være interessant at undersøge nærmere, slutter hun.

Læs mere om Fyns Laksefisk her.

 

 

Denne smukke havørred var blot én af flere smukke fisk fanget under el-fiskeri med Fyns Laksefisk i Lindved Å.

Denne smukke havørred var blot én af flere smukke fisk fanget under el-fiskeri med Fyns Laksefisk i Lindved Å.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This