Der blev set rigtig mange laks og flere fine snæbeler under Sydvestjysk Sportsfiskerforenings elfiskeri i Varde Å.

1.12.10 – I SOMMERS blev Varde Å som bekendt lagt tilbage i sit oprindelige løb på strækningen fra Ansager Stemmeværk til udløbet af Karlsgårde Sø, og laks, havørred og snæbel har hurtigt taget den genoprettede del af åen til sig. Det viste sig da Sydvestjysk Sportsfiskerforening elfiskede på strækningen fra sammenløbet Grindsted Å og Ansager Å ned til Varde by en weekend i november.

Allerede den første dag lykkedes det af få laks nok af hvert køn til strygning af æg og sæd, samt flere fine havørreder. Ligeledes blev snæbelen også set højt oppe i vandløbssystemet, hvilket før var et sjældent syn. De fleste snæbeler var i størrelsen 30 til 35 centimeter, men enkelte fisk på op til omkring 60 centimeter blev set! Den første dag blev der registreret over 500 laks på den elfiskede strækning, og på andendagen holdt man helt op med at tælle laksene – der blev kun havørrederne blev medtaget!

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This