Der er fuld gang i elfiskeriet ved Karup Å. Indtil videre er der landet 119 havørred op til 85 cm.

KARUPÅ SAMMENSLUTNINGEN er i fuld gang med elfiskeriet, fortæller formanden Mogens Thomassen. – Lørdag den 29. november var to elfiskehold af sted på strækkene fra FKS´s hytte til Høgild bro samt Agerskov dambrug til Uhre dambrug. Det gav 73 hunner med den største på 80 centimeter og 46 hanner med den største på 85 centimeter. Der blev strøget fisk og indlagt 8,2 liter rogn i bakker på Trevad Ørredpark. Efter strygningen blev havørrederne kørt til Karup Å og genudsat. De resterende fisk blev udsat i en dam på dambruget, hvorefter man vil forsøge at stryge dem imorgen.

KÅS´s formand Mogens Thomassen med en havørred han, der skal være med til at sikre det fremtidige fiskeri i Karup Å. El-fiskeriet fortsætter efter planen imorgen. Det store hold fisker ved Høgild bro og det lille hold lægger ud i Haderis Å fra Haderup by og til Vormstrupvej. Der har kun været enkelte udlegede fisk, så vi må konstatere, at tidspunktet stadig er det optimale, slutter Mogens sin bretning til Fisk & Fri.

Læs mere om Karup Å Sammenslutningen her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This