EU har endelig besluttet sig for at gøre noget ved dumpningen af fisk i europæisk farvand. 11.11.09 – FRA NORDISK RÅD og Nordisk Ministerråd lyder det, at EU vil implementere en ny fiskeripolitik, der skal komme det omfattende problem med dumpning af fisk til livs. Erhvervsfiskere dumper årligt enorme mængder af fisk – og ofte overlever den uønskede fangst ikke den hårde behandling.

– Dumpning er forkasteligt både ud fra et etisk og miljø- og bestandsmæssigt perspektiv, understreger Nordisk Råds Miljø- og Naturresurseudvalg, men det er ikke det eneste problem, som fiskebestandene i de europæiske vande står over for. EU-kommissionen erkender, at den nuværende fiskeripolitik er en fiasko. Ud over dumpning af fisk er erhvervsfiskeriet blandt andet præget af dårligt økonomisk afkast og overdimensionerede fiskerflåder, og herudover kan tilføjes at ikke alle fiskekvoter er lige hensigtsmæssige.

Nordisk Råds parlamentarikere har flere gange opfordret de nordiske regeringer til aktivt at deltage i revideringen af EU’s fiskeripolitik. Nordisk Ministerråd, som er regeringernes samarbejdsorgan, har blandt andet arrangeret konferencer med EU-deltagelse og udarbejder nu en oversigt over vellykkede nordiske fiskeriløsninger, som EU kan gøre brug af. Det er meningen at Sveriges jord- og skovbrugsminister Eskil Erlandsson, som er formand for EU’s ministerråd, skal præsentere oversigten ved EU’s fiskeriministermøde i november.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This