I foråret 2017 lavede DTU Aqua en stor og omfattende undersøgelse langs de fynske kyster – og næsten samtidig blev den nye App Fangstjournalen lanceret til at samle nyttig viden omkring vores fiskebestande. Her får du en forsmag på nogle af de mange spændende resultater.

IDÉEN med undersøgelserne var blandt andet at skaffe en masse oplysninger om havørredfiskeriet omkring Fyn – samt efterfølgende at oparbejde en masse vigtig viden om havørreden, og de folk som fisker langs de fynske kyster. Forskerne er stadig i gang med at oparbejde tallene fra undersøgelsen, men jeg har i denne artikel fået lov at bringe lidt indledende tal og fakta fra undersøgelsen. Det er informationer, der på sigt er brugbare tal til at holde op imod fremtidige undersøgelser og eventuelle problemstillinger – fx hvor store er vores fiskebestande samt hvor hårdt fiskes de kommercielt og rekreativt. Et andet aktuelt spørgsmål er hvordan havbrug påvirker vores havørreder, herunder udbredelsen af havørreder inficeret med lakselus. Mange af disse problemstillinger er svære at håndtere politisk, hvis ikke lystfiskerne har brugbare tal at fremvise.

Læs hele historien i februarudgaven af Fisk og Fri

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This