En ny rapport fra DTU Aqua – ”Udsætning af ørredsmolt i Danmark – en vidensyntese”, som netop er publiceret, samler op på den tilgængelige viden om smoltudsætninger i Danmark og giver anbefalinger til tiltag og undersøgelser, der kan kvalificere den fremtidige udsætningsproces og skabe størst mulig værdi for lystfiskeriet. Og her virker det som om, at DTU Aqua faktisk har lyttet til den debat, der har været omkring potentielle nye former for ørredudsætninger i Danmark.

Med afsæt i rapporten koger DTU Aqua anbefalingerne ned til følgende:

  • Såfremt man ønsker at udsætte smolt, bør de fedtfinneklippes. Dette kan anvendes til at opgøre, hvor stor en andel de udsatte fisk udgør af fangsterne samt minimere risiko for at udsatte fisk inddrages i avlen. Endvidere giver det lystfiskeren mulighed for at vælge, hvilke ørred (udsatte eller vilde) der hjemtages.
  • Generelt bør udsætninger af smolt følges op med regelmæssige undersøgelser af overlevelse og effekt på fiskeriet samt tilbagevending til udsætningsvandløbet og strejfrater.
  • For at vurdere eventuelle muligheder for optimering af udbyttet og/eller minimering af negative effekter kan det overvejes at lave en række opfølgende undersøgelser i forbindelse med det nuværende udsætningspraksis”.

I denne forbindelse nævner DTU Aqua, at der under natur- og autensitetmæssige hensyn kan overvejes at vurdere følgende:

– domesticerede vs F1-udsætninger – kyst- vs mundingsudsætninger

– udsætning af hhv. ørred vs regnbueørredsmolt

– udsætningpotentiale af sterile ørreder (læs fx mere i artiklen her)

– I forhold til vandløb uden egenproduktion er det fortsat uafklaret, om tilbagevendende udsatte gydemodne fisk søger andre steder hen, hvis de ikke finder egnede gydesteder i udsætningsvandløbet. Dette bør der også arbejdes på at skabe klarhed over, slutter forskerne deres over 30 sider lange syntese om ørredudsætninger, som du kan læse mere om her.

 

Tohatsu

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This