Med mange fisketeknikker – eksempelvis traditioonelt tungt geddespin - tilføjes fiskene unødigt store krogsår – en problematik DTU Aqua søger ændret med deres nye anbefalinger på www.fiskepleje.dk (http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk)

Med mange fisketeknikker – eksempelvis traditioonelt tungt geddespin – tilføjes fiskene unødigt store krogsår – en problematik DTU Aqua søger ændret med deres nye anbefalinger på www.fiskepleje.dk (http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk)

I forbindelse med de nye anbefalinger for skånsomt lystfiskeri fra DTU Aqua, som du kan læse om i maj udgaven af Fisk & Fri, havde Danmarks Sportsfiskerforbund lovet at stille op til en debat, hvor de svarede på spørgsmål om emnet. DSF fik spørgsmålene og svarede – men ønskede ikke at besvare de spørgsmål, der som i enhver helt almindelig debat normalt opstår i kølvandet på svar – eller manglen på svar: – Sagen har nu udviklet sig til en teknisk videnskabelig diskussion om diverse undersøgelser og referencer. Efter vores opfattelse tjener det ikke noget formål for den enkelte lyst- og sportsfisker. Derfor har jeg besluttet, at vi ikke deltager mere i denne diskussion, ligesom vi ikke ønsker noget publiceret, siger DSF´s direktør Lars Rasmussen.

DSF lægger stor vægt på, at en stillingtagen til catch & release lægger sig op ad anbefalinger, der har videnskabeligt belæg. Det fortæller DSF i maj nummeret af Fisk & Fri. Set i Fisk & Fris optik er det derfor pudsigt, at Danmarks Sportsfiskerforbund bakker ud af en debat aftale, hvor spørgsmålene netop tager afsæt i, hvad der rent faktisk er videnskabeligt belæg for. Men nok om det. Her får du det første af de spørgsmål, som DSF alligevel ikke ønsker at debattere:


Fisk & Fri: ”Et af punkterne i de nye anbefalinger, som man kan læse her er, at man bør bruge mindre kroge frem for større kroge – dels for at minimere krogsårets størrelse og dels for at lette afkrogningen.

Anderkender DSF, at større kroge med større modhager giver større krogsår som fx dokumenteret her og her, at større kroge, der stikker dybere giver større risici for store blødninger – samt at de traditionelle metoder til fiskeri med større fluer og kunstagn tilføjer fiskene krogsår, der ofte som et minimum vil være 400 – 1000 % større end mere moderne fiskemetoder, hvor man kan bruge meget mindre kroge på selv meget store agn? Hvis ikke DSF anderkender dette – begrund venligst årsagen med afsæt i facts og konkrete målinger.

Er det OK ud fra et dyreetisk perspektiv at skade fiskene unødigt på denne måde, når der eksisterer adskillige fuldt brugbare alternativer til alle teknikker, hvor man kan bruge præcist det samme grej og de samme agn man allerede har, men i praksis blot skal skifte til nogle mindre og billigere kroge, der er monteret anderledes?”
– Danmarks Sportsfiskerforbud stiller altid op til en konstruktiv debat med hvem det måtte være, slutter direktør Lars Rasmussen fra DSF. Man kan undre sig over, at en åben og offentlig debat på Fisk & Fris hjemmeside tilsyneladende ikke falder i denne kategori.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This