Her er det Lars Nielsen med dagens største ørred på 5,2 kilo. TEAM GARMIN havde en fin dag på Køge Bugt i starten af januar, fortæller Lars Nielsen. – Vi fangede 5 fisk over 3 kilo med den største på 5,2 kilo. Recepten på dagen var at lokalisere fødestimer og så køre benhårdt på omkring stimerne og vente på, at fiskene kom i hugget. Der var helt dødt først på dagen, men lidt før middag kom der gang i fiskene, som huggede støt resten af dagen. I alt fangede vi 15 havørreder. Storfanger var Apex i "Schlüter" – farven (flou. gul og grøn), som stod for langt de fleste hug, selvom vi prøvede rigtig mange forskellige agn.

Som altid når vandet er koldt, er strømretning og saltholdighed afgørende for havørredfiskeriet. Man kan stort set forudsige hjemmefra, hvor godt fiskeriet er ved at tjekke forholdene på dmi.dk. Først og fremmest skal strømmen være nordgående, og jo mere fersk vandet er, desto bedre er fiskeriet. Umiddelbart efter den dag, hvor vi var ude, opstod eksempelvis den usædvanlige situation, at vandet inde i Bugten havde højere saltindhold end det omgivende. Og helt som man ville forudse, gik fiskeriet omgående totalt dødt.

– Så husk at tjek forholdene www.dmi.dk slutter Lars.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This