RekordmærkeDet Danske Rekordudvalg fjerner grænsen på mindst 500 gram for registrering af rekordfisk!

I de hidtidige regler var det sådan, at fisk med en vægt under 500 gram ikke kunne anmeldes som dansk rekord, hvorfor en hel del fiskearter aldrig kom til offentlighedens kendskab selvom der var tale om ”store” fisk indenfor de pågældende arter.

I takt med at interessen for det såkaldte ”artsfiskeri” gennem årene er øget, og da der eksisterer rigtig mange fiskearter som aldrig opnår en vægt på 500 gram, så har Rekordudvalget besluttet, at arter under 500 gram fremover kan anmeldes og registreres som danske rekorder. Eneste afgørende ændring er, at fiskearter under 500 gram ikke registreres med baggrund i fiskens vægt, men alene af på baggrund af længden. Fiskearterne optages under en nyoprettet ”Mikroliste” hvor følgende regler gælder:


”På Mikrolisten kan der optages fiskearter, der vejer under 0,5 kg, og som ikke allerede er optaget på den traditionelle rekordliste. Fiskearten skal anmeldes efter længde (rundes ned til nærmeste mm), så det er den længste fisk indenfor den pågældende fiskeart (ikke den tungeste), der kan optages som rekord. Der anerkendes kun all-tackle-rekorder. Når en fiskeart overskrider 0,5 kg, rykker den automatisk op på den traditionelle rekordliste uanset at en lettere fisk er længere. Fiskearten overføres herefter til den traditionelle rekordliste. På alle fiskearter skal vægten tillige angives. Er det åbenlyst, at vægten er under 0,5 kg, er det ikke nødvendigt.”

Rekordudvalget har tidligere ført en uofficiel liste med fisk under 500 gram. Denne liste er nu ved at blive gennemgået for at se, at de pågældende fisk er registeret med mål. Er de det, registreres de naturligvis på den nye liste.
Fremover vil det derfor være en god idé at medbringe et målebånd, når man er på fisketur, da der skal indsendes et tydeligt målebåndsfoto som dokumentation. Regler og anmeldelsesskema findes på Rekordudvalgets hjemmeside www.fiskerekorder.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This