– Netop nu starter miljøkatastrofen med dumpingen af over to millioner kubikmeter forurenet havneslam fra Københavns Havn, lyder det fra Nikolaj Kolding, der er initiativtager til en stor demonstration mod den måde, som den kommende Lynetteholm SØ for Københavns Havn skal funderes og bygges på. – Slammet, der fjernes for at skabe et fast fundament for den kommende ø, fylder hvad der svarer til 60.000 20 fods skibscontainere fyldt helt op! Slammet skal sejles sydpå til Køge Bugt, som skal agere losseplads – og efterfølgende vil det utvivlsomt føres med strømmen op i Øresund, syd på til Stevns og ellers fordeles ud i Køge Bugt til potentiel stor skade for alt levende i havet og langs vores kyster. – Vi har derfor arrangeret en demonstration lørdag den 15 januar, for at gøre opmærksom på de katastrofale uacceptable konsekvenser, som slamdumpningen kan få for vores havmiljø i Øresund og Køge Bugt, fortsætter han. – Vi har i forvejen et havmiljø, som lider voldsomt under menneskelig påvirkning, og denne katastrofe kan sagtens undgås. Det handler udelukkende om økonomi og politisk vilje. Lad os stå sammen, for en lysere marin fremtid med fisk, fugle, havpattedyr og badevand som ikke lugter og er fyldt med tungmetaller.

– Planen er, at fartøjerne som deltager i demonstrationen, sejler i samlet flok fra deres respektive havne eller rampesteder. Herefter mødes alle både i området foran Oceankaj på koordinatet 55.43.000 N 12.38.900 Ø lørdag den 15 januar kl 12.00. Alle forsvarligt sejlede fartøjer er velkomne, og vi håber også på stor opbakning fra land, så alle dem, der ikke har mulighed for at sejle, vil vise deres utilfredshed med projektet fra kajerne i København. Vi vil sejle ind igennem Købehavns Havn umildbart efter kl. 12.00 i en lang kortege, hvor vi vender ved Fisketorvet og sejler retur til startpositionen. Herefter opløses demonstration. Ved stærk vind eller andre vejrlig kan demonstrationen blive aflyst eller flyttet, hvilket der vil blive informeret på denne Facebook begivenhed.

Du vil også løbende kunne holde dig orienteret på Fisk & Fris facebook.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This