Landsforeningen Danske Mallefiskere, der arbejder for at få genindført mallen til Danmark, er nu en realitet: Meld dig ind og bak op om re-introduktionen af Europas største rovfisk. – Der er allerede over 2500 medlemmer fra Sjælland og Fyn i foreningen – og vi venter blot på, at også du melder dig ind for at støtte vores arbejde, siger foreningens formand Martin Blond-Sørensen fra Sorø.

Mallen er på grund af Fisk & Fris arbejde med sagen nu anerkendt som hjemmehørende dansk art – og eftersom Danmark har ratificeret både Rio Konventionen og de 20 Aichi Biodiversitetsmål, har vi helt konkret en forpligtigelse til at genetablere bestandene, der har været naturligt udbredt på Sjælland, Fyn og i Østjylland.

Foreningen vil i løbet af det nye år tage hul på arbejdet med fondsansøgninger til det første store pilotprojekt – nemlig at få besat Sorø Søerne på Sjælland med de maller, der genetisk kommer tættest på de oprindelige danske fisk. Dette vil sandsynligvis blive svenske vildmaller, der med årene – samt rigeligt med føde i form af fx skaller og brasen – vil kunne blive op til cirka 3 meter lange. Herefter er planen at udbrede arten til resten af artens naturlige udbredelsesområde i Danmark.

Re-introduktionen af maller til Danmark er et af de mest væsentlige skridt frem mod en naturlig balance mellem fred- og rovfisk i vores ferske vande i generationer – og der er brug for din hjælp, så meld dig ind nu. – Årskontingentet er 5 kroner for individuelle medlemmer. For foreninger koster det 100 kroner for foreninger med 1-99 medlemmer og 175 kroner for foreninger med 100 medlemmer eller derover, slutter Martin Blond-Sørensen

Du kan melde dig ind i Danske Mallefiskere ved at betale dit kontingent via mobilepay 63983 – hvormed du yder dit bidrag til arbejdet for en højre biodiversitet og en re-introduktionen af Danmarks største rovfisk i vore vande.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This