Atlasprojektet er nu slut – og vi kan se frem til en bog, der samler alle reslutaterne og giver et overblik over forekomsterne af ferskvandsfisk i Danmark.

28-12-08 ATLAS OVER DANSKE FERSKVANDSFISK har nu kørt i tre år, og dataindsamlingen er ved at være slut. Databasen er nået op på godt 100.000 observationer, og vi er dækket godt ind med de fleste arter. – Vi er i fuld gang med produktionen af bogen, som det hele munder ud i, og den forventes færdig om ca. et år, fortæller Henrik Carl. – Ligger du inde med oplysninger, som ikke er indrapporteret, men som vil være vigtige for udbredelsen, kan det stadig nås, hvis de sendes i en mail til undertegnede. At vi har lukket for den officielle dataindsamling betyder heller ikke, at vi holder op med at interessere os for ferskvandsfisk. Vi vil naturligvis gerne høre om spændende fangster fremover.

Det er med stor tilfredshed at vi kan meddele at Atlasprojektet er blevet udvidet til også at omfatte saltvand. Det sker i samarbejde med Brian MacKenzie, DTU-Aqua og Carsten Krog, Crog Consult. Fra en gang i løbet af foråret 2009 starter vi derfor op på "Atlas over danske saltvandsfisk". Alle opfordres til at deltage. Allerede nu kan man indberette sine fangster til undertegnede på mail. Tak for deltagelsen i "Atlas over danske ferskvandsfisk" og godt nytår, slutter Henrik Carl og hans kollega Peter Rask Møller.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This