Den nyligt stiftede brancheforening Dansk Lystfiskeri er nu officielt godkendt af Erhvervsstyrelsen, hvormed man nu for alvor kan trække i arbejdstøjet, lyder det i en udmelding fra bestyrelsen i går. Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling blev Peter Lyngby valgt som formand – og som næstformand faldt valget på Martin Hubert fra Spar Lystfiskeri (foto ovenfor).

Man er i foreningen nu begyndt arbejdet på en lang række indsatsområder for at forbedre mulighederne for danske lystfiskere. Nogle af overskrifterne er blandt andet; at sætte tal på dansk lystfiskeri for at styrke politiske argumenter og skabe større fokus på den socioøkonomiske værdi af lystfiskeriet i Danmark, at arbejde for begrænsning af prædatorer som skarv og sæl, at forberede årets forhandling af torskekvoter samt hvordan foreningen kan bidrage til flere havørreder langs danske kyster.

Alt sammen gode initiativer, der forhåbentlig kan bidrage til et bedre fiskeri for os alle. Man arbejder endvidere på spændende arrangementer for medlemmerne, blandt andet med faglige debatter om prioritering af indsatsområder. Fisk & Fri er selvfølgelig medlem af Dansk Lystfiskeri – husk at også du som kommerciel aktør i lystfiskerbrancen kan bakke op og melde dig ind i foreningen, som du kan komme i kontakt med på info@dansklystfiskeri.dk

 

Grejxperten

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This