aalMens dette års julefrokoster løber af stablen, udgives flere alarmerende rapporter om ålens kritiske situation, Skriver Oceana i en pressemeddelelse.
Ålen, som er i markant nedgang, er ikke kun truet af overfiskeri, men også af vandkraftværker, der dræber tusindvis af ål hvert år.

Nye rapporter fra både ICES og HELCOM klassificerer ålens tilstand som kritisk truet. I Europa er antallet af ål faldet med mindst 95 % i løbet af de sidste 30 år. Alle menneskelige aktiviteter, der påvirker ålens mortalitet, skal minimeres, hvis arten skal have en chance for at overleve.


– De fleste mennesker ved i dag at ålen er en truet art, men jeg er ikke så sikker på at folk kender til alvoren i det. Al videnskab siger at der er en ekstrem høj risiko for at ålen uddør, hvis der ikke gøres noget. Den vilde bestand er næsten helt væk, siger Hanna Paulomäki, leder for Oceana’s Østersøkontor.

Fiskeri er ikke det eneste der truer ålen. Forhindringer for migration er også et stort problem. Eksempelvis udgør vandkræftværker en barriere, idet ålen forhindres i at migrere til og fra danske vandløb og åer. Selvom et EU-direktiv pålægger landene at ændre og forbedre migrationsruterne for fisk, har der ikke været nogen tilstrækkelige foranstaltninger. Ålen er en af de mest berørte arter, når det kommer til forhindringer for migration. Sveriges afdeling for landbrugsvidenskab anslår at omkring 300.000 ål dør hvert år ved at blive hugget i stykker eller sidde fast i vandkraftsværkernes turbiner.

I Østersøen har en af modforanstaltningerne været at indfange glasål fra andre europæiske have, for derefter at udsætte dem langs kysterne i Østersen.

– Men dette er ikke en bæredygtig praksis, eftersom de unge ål bliver taget fra andre europæiske havområder, og ålen er truet i hele Europa. Desuden er der ikke meget der tyder på at disse ål kommer tilbage til Sargassohavet for at gyde. Derfor er udsætning af ål blot en måde at holde et uholdbart ålefiskeri i live på, siger Magnus Eckeskog, fiskeripolitisk medarbejder i Oceana.

Antallet af ål er faldet dramatisk siden halvfjerdserne. Foto: OCEANA/Enrique Talledo.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This