WWF’s hav- og naturformidler Peter Skødt Knudsen og en lille dreng i våddragt under tidligere Opdag Havet-event i Århus. (Foto: WWF/Dennis Pedersen).

WWF’s hav- og naturformidler Peter Skødt Knudsen og en lille dreng i våddragt under tidligere Opdag Havet-event i Århus. (Foto: WWF/Dennis Pedersen).

Vær med i Danmarks
største tjek af havnaturen

/Blot ved hjælp af en mobiltelefon kan man nu bidrage med værdifuld viden om havets miljøtilstand

Fra i dag kan man – selv om man hverken er havbiolog eller forsker – på en nem og sjov måde bidrage med værdifuld viden om den danske havnatur.

WWF Verdensnaturfonden sender nemlig i dag en Opdag Havet-app på gaden. Via app’en kan man registrere en lang række marine arter, som man kan støde på i strandkanten eller under en snorkletur i havet.

– Der foreligger alt for lidt viden om tilstanden i de danske havområder. Det vil WWF Verdensnaturfonden lave om på via Opdag Havet-projektet – et citizen science-projekt, hvor helt almindelige borgere – børn, unge, voksne – bidrager med deres tid og viden til at indsamle data. Det er første gang, at informationer indsamlet af borgere i denne skala tages i brug på havnatur-området i Danmark, siger WWF Verdensnaturfondens projektleder Mette Blæsbjerg.

WWF vil sammen med forskere på Københavns Universitet analysere de indsendte data.

– Observationerne vil give os værdifuld viden om biodiversiteten og miljøtilstanden på forskellige typer af marine levesteder: – f.eks. stenrev, blød sandbund og ålegræsområder. Borgernes registreringer vil også bidrage til en nærmere kortlægning af forskellige arter i vores farvande. Den viden, vi indsamler i dette projekt, vil klæde os endnu bedre på i kampen for beskyttelse og bevaring af havets arter. Så hver eneste registrering i Opdag Havet’app’en er værdifuld, understreger projektleder Mette Blæsbjerg.

Savtang, søpindsvin og sæler

Opdag Havet-app’en indeholder i alt 75 arter. De er blevet fordelt i syv kategorier: Tang & havplanter, krebsdyr, skaldyr, pighuder, bløde dyr, havpattedyr og fisk.

Man kan registrere arterne gennem to indgange: Arter, man mest finder i strandkanten, og arter man finder ude i havet:

– Det gør det nemt at bidrage med registreringer – uanset om man blot går en tur i strandkanten, eller om man snorkler, dykker eller fisker. Alle kan på den måde være med. Og så er det jo en herlig sommeraktivitet for hele familien. Så det er bare med at komme ud af starthullerne, lyder opfordringen fra WWF’s hav- og naturformidler Peter Skødt Knudsen, som mange børn og unge nok især kender fra TV som STORE Nørd og NØRD på Eventyr.

Som eksempler på arter man kan registrere via WWF’s Opdag Havet-app, nævner Peter Skødt Knudsen savtang, søanemoner, søpindsvin, savgylte, makrel og sæler.

Opdag Havet-events

WWF Verdensnaturfonden inviterer hen over sommeren til en række Opdag Havet-events langs de danske kyster.
Gennemgående ved disse events er, at man kvit og frit kan låne en våddragt og snorkleudstyr og gå på opdagelse i den fascinerede havnatur – kyndigt guidet af WWF’s hav- og naturfomidler og snorkleguide Peter Skødt Knudsen og hans crew.

I forbindelse med Opdag Havet-arrangementerne kan man få nærmere instruktion i brug af Opdag Havet-app’en.

WWF’s Opdag Havet-projekt er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.

Link til download af WWF’s Opdag Havet-app: iOS/iPhone eller Android

Se mere om Opdag Havet-app’en og Opdag Havet-events her: http://www.wwf.dk/kampagner/opdag_havet/

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This