– Min gode fiske kammerat Daniel, min lillebror Johannes og jeg, var taget på en tredages påske fisketur til Blue Rock ved Vester Skerninge på Fyn, fortæller Frederik de Teilmann. – Fiskeriet startede lørdag morgen klokken 8, og med tre takler i vandet, havde vi sat fiskeriet i gang med tre forskellige slags agn – pellets, boilies og død agn. På denne måde kunne vi få en fornemmelse af, hvad der virkede på dagen.

– Ganske kort tid efter kommer det første hug og udløb på pellets, hvilket var en flot russisk stør på 21,7 kg. Derefter røg alle takler tilbage i vandet, og alle med de samme agn, hvilket skulle vise sig at være en god ide. Vi havde nemlig et forrygende fiskeri hele lørdagen fra Blok 3, og lige i den sidste lyse time på dagen, fik vi et hug, fra en super stærk fisk. Flere tunge udløb senere skulle det vise sig at være Danmarks største vestatlantiske stør, som i maj sidste år fik DK rekord for sin art med 16,7 kg, fisken på blev på dagen vejet til 16,9 kg, slutter han.

– Blue Rock er den eneste danske størsø, hvor vestatlantisk stør er udsat. Indtil engang i halvfemserne troede man faktisk, at vestatlantisk stør – som navnet antyder – var vestatlantisk, fortæller Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum. – Grundige undersøgelser har dog vist, at denne art også har været naturligt forekommende i Østersølandende og dermed også Danmark. Sidenhen har der været en del udsætningsprojekter i Østersøen for at gendanne populationen, men det har indtil videre slået fejl, blandt andet fordi de stør, der fanges i eksempelvis Polen, normalt bare bliver spist og dermed forsvinder. I Danmark har størerne været naturligt forekommende i havet, men de danske vandløb har sandsynligvis været for små til, at der nogensinde har været tale om ynglende størpopulationer af hverken vestatlantisk- eller europæisk stør.

Har du selv været ved søen for at fiske efter stør, så send os din historie og et foto til jb@fiskogfri.dk eller telefon 30 70 02 36.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This