– DCV rationaliserer på omkostningerne og sammenlægger produktionen af laks og ørreder i Skjern med produktionerne af laks i anlæggene i Randers. Sådan lyder det fra Dansk Center for Vildlaks. – Igennem de sidste 15 år har DCV udbygget anlæggene i Randers med det formål at udvikle og optimere en produktion af aborrer til eksport, fortsætter de. – I løbet af det sidste halvandet år er afsætningen imidlertid gået tilbage og det er ikke længere rentabelt at producere aborrer i Danmark. Vi har derfor besluttet at samle alt produktion af laks og ørred i anlæggene i Randers for derigennem at reducere de samlede produktionsomkostningerne. 

– Formålet er at styrke vores kerneaktiviteter – ophjælpningen af de vilde bestande af laksefisk i naturlige vandløb, understreges det. – Det er således også målet at styrke vores indsats for at forbedre levestederne for fiskene i vandløbene. Det betyder at vi vil styrke vores kompetencer og kapacitet for at kunne tilbyde kommunerne vores rådgivning og konsulent tjenester. DCV´s rådgivnings aktiviteter har i flere år taget udgangspunkt fra vores afdeling i Skjern og det vil de fortsat gøre. Det er imidlertid også vores forventning, at vi vil tilbyde rådgivning og konsulent tjenester fra Randers, så vi samlet kan dække en større geografisk del af de danske vandløb.

– Vores samarbejdspartnere – lystfiskerforeningerne og myndighederne kommer ikke til at mærke noget til de praktiske produktionsændringer, hedder det. – Det vil fortsat være medarbejderne fra Skjern der møder op og indsamler moderfiskene fra de vestjyske vandløb og bringer dem til anlæggene i Skjern. Anlæggene i Skjern vil fortsat blive anvendt til opbevaring af moderfiskene indtil de kan afstryges. Først når æggene er øjenæg og veterinært kontrolleret bliver de overført til videre opdræt i Randers. Ligeledes er det også medarbejdere fra DCV der levere fiskene ud til udsætningslokaliteterne, når de skal udsættes i de forskellige jyske vandløb.

– De kommende ændringer betyder et styrket Danmarks Center for Vildlaks, der således fortsat kan og vil arbejde for ophjælpningen af de danske vildfisk i gode vandløbshabitater, understreger DCV.

Du kan også læse udmeldingen fra DCV her.

 

Forshaga Akademin

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This