– Så skete det endelig, lyder det for Dansee – De Danske Ørredsøer: Efter mere end 8 måneders frustrationer, 1000 timers ærgrelse, bøvl, ballade og tovtræk – samt mange millioner kroners tab og manglende omsætning – har Fødevarestyrelsen endelig besluttet at ophæve den danske status til IHN fri pr 10. december 2021. Det er en stor milepæl i denne lange odyssé! Nu skal vi igang med at samle op efter stormen og planlægge en relancering. Vi i Danske Ørredsøer glæder vi os til opgaven – for den ligger i vore hænder – ikke i andres. 
De Danske Ørredsøer vil atter engang benytte lejligheden til at takke for støtte-sponsorater fra følgevirksomheder og frivillige støttebeløb fra medlemmerne. Uden disse ville vore indsatsmuligheder have været meget mindre end det, der i stedet blev muligt. Tak for støtten! Tak også til alle de nye medlemssøer, som valgte at støtte foreningens arbejde med et medlemskab af foreningen i 2021. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer – også i fremtiden. 
Der skal også lyde en stor tak til samarbejdet med bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU-Aqua, og Dansk Akvakultur. Vi ønsker et fantastisk Put & Take år for alle Put & Take søer og brugerne af disse i 2022, slutter Danske Ørredsøer 
In-line Claw Fly by Jens Bursell
Dansee

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This