geddeGedden skal lokke flere lystfiskere og turister til Sydsjælland og Møn

– Ny bekendtgørelse lægger op til, at fiskeriet efter gedder i fire områder på Sydsjælland og Møn får nye regler, så fangede gedder skal genudsættes, skriver naturerhvervsstyrelsen i et nyhedsbrev. Forbuddet mod at tage gedden med hjem vil gælde for alle former for fiskeri. Bekendtgørelsen bliver sendt i høring i dag.

Det drejer sig om områderne Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord, hvor fiskeriet efter gedder får nye regler i en femårig forsøgsperiode, så alle gedder, der fanges, skal genudsættes til glæde for lystfiskerne og den trængte geddebestand.


Samtidig foreslås der et garnforbud i de samme områder i perioden 1. februar – 31. maj. Tidligere undersøgelser i Stege Nor peger på, at gedder foretager vandringer i forbindelse med gydning i marts, april og maj måned. Når forbuddet foreslås at gælde allerede fra 1. februar, skyldes det også hensynet til havørreder.

Mange lystfiskere dyrker det såkaldte catch and release-fiskeri, men hvis man stadig gerne vil have en gedde med hjem, så må man fiske udenfor et af de fire områder, som anses for at være vigtige opvækstområder for gedderne.
Den elektroniske fangstjournal, der bliver færdigudviklet i 2015, kan bruges til at indsamle data fra lystfiskeriet og dermed følge og beskrive udviklingen i geddebestandene i områderne, så det bliver dokumenteret, hvilken effekt ændringerne får på geddebestanden. Der vil komme nærmere information herom ved udstedelse af de nye regler.

Læs hele netnyheden her

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This