Vi vil alle gerne opleve et godt fiskeri, men der er ikke ubegrænsede mængder af fisk. Dette er årsagen til, at man ofte praktiserer catch and release, hvor fiskene genudsættes forsigtigt efter fangsten.

Hvis man ved, hvad man laver – og vandet ikke er udsat for et særlig højt fiskepres, kan det foregå på selv ret små og sårbare vande, uden at det kan mærkes på kvaliteten af fiskeriet.

Men – selvom C & R oftest vil være bedre for populationen end et 100 % catch & kill fiskeri, er det vigtigt at forholde sig til, at C & R også kan have negative konsekvenser, hvis fiskepresset bliver for højt.

Brakvandsfiskeriet efter gedder har de seneste år været fokus for målrettet markedsføring overfor turister, hvilket har medvirket til et ekstremt højt fiskepres på fx Stege Nor.

Selvom der er lavet mange gode tiltag for at forbedre bestandene af brakvandsrovfisk, tyder meget desværre på, at fiskeriet er i tilbagegang – med færre fisk og et alarmerende fravær af yngre fisk.

Som lystfisker og ansvarlig forvalter af fiskeriet er det oplagt at give den invasive sortmundede kutling skylden, og det er da også muligt, at noget af forklaringen på det svigtende fiskeri kan være, at predatoryngel bliver spist af kutlingerne.

Spis derfor kutlinger – de smager fantastisk. Hvordan du tilbereder dem kan du læse om i december udgaven af Fisk & Fri.

Catch and Release kan have negative konsekvenser

Men – som du også kan læse meget mere om i det nye blad, så er det videnskabeligt dokumenteret, at Catch and Release fiskeri, som de fleste danske geddefiskere praktiserer det, også kan have negative konsekvenser – ikke blot for individet – men også på populations- og økosystem niveau.

Selvom hovedparten af fiskene overlever en genudsætning, kan fiskeriet samt den måde det praktiseres på, potentielt set alligevel influere negativt på bl.a. fiskenes adfærd og  tilvækst, kvaliteten af moderfiskenes æg samt rekruttering og overlevelse af yngel – og dermed have negativ betydning for bestanden som helhed.

Og – går det dårligt for  geddepopulationen, kan det også have konsekvenser for økosystemet som helhed. Eller sagt på en anden måde – C & R, som det foregår i fx Stege Nor og Stege Havn, er ikke nødvendigvis bæredygtigt, bare fordi man vælger at kalde det bæredygtigt samt fisker catch and release.

Det er derfor oplagt, at vi lystfiskere – samt de myndigheder, som forvalter fiskeriet, benytter anledningen til at tænke over, hvad vi sammen kan gøre bedre for at skabe et mere skånsomt og bæredygtigt C & R fiskeri på den lange bane – ikke blot i Stege Nor, men også i alle vores andre fantastiske vande.

Hvad du ellers kan læse om i dette nummer kan du se HER

Vi ses derude!

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This