Et nyt projekt under handlingsplanen for fiskeplejen i 2011 skal samle lystfiskernes erfaringer og den eksisterende viden om søernes økologi i en ny søhåndbog. Foto: www.fiskepleje.dk31.1.11 – ET NYT PROJEKT under fiskeplejens handlingsplan skal indsamle oplysninger om hvad lyst- og fritidsfiskerne fanger i de søerne med det formål at få mere viden om fiskebestandende i de danske søer. Projektet er en del af handlingsplanen for fiskeplejen i 2011, og der er afsat 38 millioner kroner af fisketegnsmidlerne.

Det nye projekt skal indsamle lystfiskerhistorier og fangstrapporter fra lystfiskerne, der fisker i de danske søer. Herved opnås en ny viden som alle danske lystfiskere kan være med til at bidrage med. I kombination med den eksisterende viden om søerne i Danmark skal lystfiskernes egne historier samles i en ny, let tilgængelig søhåndbog. Handlingsplanen for fiskeplejen i 2011 er netop offentliggjort af fødevareminister Henrik Høegh.

Andre nye tiltag omfatter blandt andet et projekt som skal undersøge mulige årsager til nedgang i bestandene af stalling i de danske vandløb. Ligeledes vil heltbestanden i Ringkøbing Fjord blive undersøgt for at følge effekter af fiskeri, udsætning og reproduktion. Resultaterne vil give et betydeligt bedre grundlag for forvaltningen af helten i Danmark generelt og i de vestjyske fjorde i særdeleshed.

Tilrettelæggelsen og udførelsen af fiskeplejen sker i tæt samarbejde med relevante organisationer. Organisationerne der har været med til rådgivning om handlingsplanen er Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening og Dansk Kystfiskerforening. Desuden har Landbrug & Fødevarer, Dansk Akvakultur, Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening og Naturstyrelsen været med til rådgivning om handlingsplanen.

Se mere på www.fiskepleje.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This