Sådan lyder det på DTU Aquas hjemmeside fiskepleje.dk – Fiskeriet kan være godt, men viden om brakvandsgeddernes biologi og bestandenes tilstand er mangelfuld, skriver de og fortsætter: – Her kan data fra fisketure efter brakvandsgedder, indrapporteret til Fangstjournalen, bidrage. Vi kan få viden om, hvor langt der er mellem gedderne, og hvordan de vokser. Nogle brakvandsgedder er desuden mærket med særlige mærker, og får vi indrapporteret fangststed og mærkenummer, bliver vi klogere på, hvor meget gedderne bevæger sig rundt.

Bestandene af brakvandsgedder omkring Sydsjælland og øerne er historisk set gået meget tilbage. Blandt andet derfor er der forbud mod at hjemtage gedder i 4 områder ved Sydsjælland og Møn. Vi har brug for mere viden for at forstå mulige årsager til tilbagegangen. I den forbindelse kan lystfiskere bidrage med vigtig viden om brakvandsgedder i danske farvande gennem deres brug af Fangstjournalen, slutter de.

Du kan lige her se en video, hvor du tager med Nick og Fangstjournalen på tur og se, hvor nemt det er at hjælpe med data, der kan bidrage med at holde øje med bestandene.

 

Nordic Outdoorshow 2022

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This