Hen over sommeren har der været kraftige algeopblomstringer i Slivsø. Algevæksten vil dog aftage her i løbet af efteråret, søen klare op og geddefiskeriet komme op i gear igen. 25.09.09 – MANGE AF DE SYDJYSKE SØER lider under alt for stor tilførsel af næringsstoffer fra omgivelserne, og tit og ofte også fra fortidens synder i form af tykke slamlag på bunden. Det giver sig desværre udslag i, at rigtig mange søer bliver som grøn maling i sensommeren og først klarer op ud på efteråret. Haderslev Dam har været slem i mange år med undtagelse af perioden umiddelbart efter, at der blev lavet biomanipulation. Slivsøen har nu også føjet sig til rækken af søer med en kraftig opblomstring af alger. Det afholder dog ikke søens beboere fra at tage for sig af de mange byttefisk, der lever i den. Kaj Olesen har været en tur på søen i hans toptunede fiskekajak. Som så mange andre, der fisker fra kajak og flydering, holder han af at fiske med let grej, og han havde netop vundet et splinternyt sæt grej i den lette ende. Det blev indviet på bedste manér på Slivsøen med en fin gedde på 4,7 kilo, der i øvrigt blev hjemtaget for at ende som en gang fiskefrikadeller.

Fiskeguderne giver og tager. Kaj fik en flot gedde i Slivsøen men endte med at miste sit splinternye sæt fiskegrej. Kaj beretter, at der er meget større gedder i søen, og den er nok værd at holde øje med i årene, der kommer. Der burde være alle muligheder for at gedderne kan nå megastørrelser indenfor en årrække. Især med tanke på de mange byttefisk og gode temperaturforhold. Turen gav desuden en stribe aborrer og en enkelt ørred. Det nye spinnesæt røg i øvrigt i vandet, og Kaj forsøgte forgæves at indfange det igen med sit anker, så man må sige, at fiskeguderne giver og tager!

Miljøministeriets forlængede arm ved Miljøcenter Ribe har lavet fiskeundersøgelser i sensommeren i en stribe sydjyske søer. De beretter bl.a. om et stort antal sandartyngel i Nordborg Sø, så det skal blive spændende at følge med i fangstberetningerne for de kommende år.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This