Isen er enkelte – men langt fra alle steder – ved at være tyk nok til at man snart kan fiske fra den. Det udnyttede den garvede specimenfisker Thomas Holm her i går til at få luftet sine skaller.

– Jeg startede med at placere mine agn på dybere vand, hvor jeg tidligere har haft godt fiskeri med deadbait fra land, fortæller han. – Efter en time var der ikke sket det store. Derfor flyttede jeg en af stængerne til et område, som støder op til lavere vand, hvilket hurtigt gav hurtigt en fisk på en cirka 3 kg. Jeg valgte at placere en stang mere i området, hvilket resulterede i mere action, for jeg fangede en mere og mistede en, hvor efter fiskeriet døde ud.

– Omkring middag fik jeg et solidt hug, og jeg kunne straks mærke, at dette var en bedre fisk. Den tog flere og gode udløb. Isen var helt klar, så da fisken kom nærmere, kunne jeg gennem isen se, at det var en rigtig flot fisk. Jeg landede den i første forsøg, og den vejede 12,7 kg. Jeg fik ydeligere to fisk mere. Alt i alt en helt fantastisk dag, med sol og action, slutter han.

Det er de enkelte kommuner, som har ansvaret for eventuelt at frigive færdel på søer, hvilket typisk først sker ved istykkelser på 13-15 centimeter – og tykkere i København. Mange søer har nu en istykkelse på 10-12 centimeter – og enkelte tykkere. De søer som frigives er oftest mindre lavvandede søer uden gennemstrømning, hvor isen oftest er mest sikker. Bøden for færdsel på is, der ikke er frigivet, er 1000 kroner. Husk altid at medbringe issyle hængende let tilgængeligt om halsen, så du kan trække dig op gennem en våge, hvis uheldet er ude. Tørdragt, reb og CO2 vest kan også anbefales. Pas især på med færdel på is hvorunder der er strøm eller kildevæld.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This