Her er det Mogens Thomassen, der får overrakt de 95.000 kroner, som skal gå til nye vandløbsrestaureringsprojekter.16-1-11 – SÅ ER DER GODE nyheder for havørrederne i Karup Å. Overskuddet fra Karup Å fiskekonkurrencen, Fra udspring til udløb 2011, på 95.000 kroner går ubeskåret til vandløbsrestaurering i form af udlægning af gydegrus.

Formand for Karup Å sammenslutningen, Mogens Thomassen, der har fået overrakt pengene lover, at pengene snart skal blive omsat til projekter til gavn for Karup Å og dens tilløb – og dermed åens havørreder.

Dermed siger Karup Å Sammenslutningen tak til alle, som støttede op om Karup Å fiskekonkurrencen 2011 "Fra udspring til udløb".

I 2012 bliver Karup Å fiskekonkurrencen afviklet den 10.-12. august.

Allerede nu er det muligt at downloade deltagerbevis til konkurrencen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This