Dyrepasser Jonatan Ørsdahl genudsætter forsigtigt den store pighvarre i området, hvor den blev fanget foran Kronborg i Øresund. DEN USÆDVANLIGT store pighvar på 8,4 kilo og hele 67 centimeter, som den 15. juni i år af fritidsfisker Erik André blev fanget i Øresund, er blevet udsat på det samme sted, hvor den blev fanget.

Det fortæller akvariechef Jens P.

– Ja, det lyder lidt som en molbohistorie, at vi slipper den fri igen, men der er faktisk nogle ganske gode grunde til det. I første omgang fik vi lov af fangeren Erik André at få den ind i Øresundsakvariets bassiner, men det har vist sig over sommeren, at den store fisk var alt for stor til nogensinde at kunne trives i vores bassiner. Ydermere har den store pighvar, som er en gravid hunfisk, op til 8-10 millioner modne æg i sig, æg som er klar til at blive gydt i Øresunds vande og dermed kan bidrage til mange små nye pighvarrer i Øresundsområdet. Desuden er kødværdien i en så stor, gravid pighvar af en ringe værdi, fordi den har brugt alt sit fedt og energi til at producere de store mængder æg, fortæller Jens.

– Og hermed kommer vi måske ind på den vigtigste grund til at udsætte en så stor fisk igen. Det er nemlig i princippet ekstremt vigtigt at skåne havets store fisk af hver art, idet det som regel er disse, som har de "bedste" gener og egenskaber for artens videre succes i økosystemet. F.eks. er det bevist, at de nyklækkede fiskelarver fra de største eksemplarer af en fiskeart har langt større overlevelseschancer i kampen om føden i havet. Hvis det var praktisk muligt skulle man faktisk fastsætte både et mindstemål og et maximummål for hver enkelt art. På denne måde ville man skåne de største fisk så disse kunne producere det bedst levedygtige afkom og dermed bidrage til sunde fiskebestande i vore have, udtaler Jens P. Jeppesen.

Der er taget foto af den store pighvars hoved, der virker som en slags fingeraftryk, således at fisken kan genkendes, hvis den skulle blive fanget igen. Den genudsatte pighvar har en anslået alder på mellem 25-40 år. Utroligt!

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This