De største af muslingerne er 3 cm lange.

Foto: DTU Aqua.4.11.10 – DTU AQUA udlægger som et forsøg 28 ton muslinger på bunden af Nørrefjord på Sydfyn for at genskabe muslingebanker og på sigt forbedre fjordens miljøtilstand til fordel for fjordens fisk. Det er første gang man i en dansk fjord undersøger effekten af muslingebanker i denne skala.

I Nørrefjord i Helnæsbugten på Sydfyn er der i dag allerede spredte blåmuslingebanker, men mange steder er bunden for mudret til at muslinger kan overleve. Nu får muslingerne derfor en håndsrækning til at genetablere sig i fjorden. Det sker i projektet BioRev, hvor DTU Aqua i samarbejde med Faaborg Amatørfiskerforening udsætter hele 70 millioner små blåmuslinger i fjorden. På sigt vil det skabe bedre leveforhold hvor blandt andet fisk og fiskeyngel, fordi de giver gode skjulesteder og muligheder for at finde føde. Mellem muslingerne gemmer der sig nemlig rejer, børsteorm, kredsdyr og snegle. Nogle fisk, som skrubber, spiser også små muslinger direkte.

De 70 millioner små blåmuslinger kommer fra de muslingelarver, som allerede er i fjorden. De små muslinger er produceret på 5600 meter line som Nordsjell og lokale fritidsfiskere placerede i fjorden i maj. Blåmuslingelarverne har i vandet sat sig fast på linerne, og har over sommeren vokset sig så store at de nu kan lægges ud på fjordbunden i udvalgte områder. En voksen blåmusling kan filtrere 50 liter vand om dagen for planteplakton og alger, hvilket begunstiger vandkvaliteten ved at gøre det mere klart. Herved kan mere lys trænge ned gennem vandet og skabe bedre grobetingelser for blandt andet ålegræs.

Læs mere om projektet på www.fiskepleje.dk.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This