jelsJels Fiskeriforenings årlige internationale fiskekonkurrence i Jels Nedersø og Jels Midtsø søndag den 27. september 2015 kl. 06.00 – 16.00.

Traditionen tro afholder Jels Fiskeriforening sin årlige internationale fiskekonkurrence den sidste søndag i september– i år er det d. 27. september.
Fiskekonkurrencen afvikles med start kl. 06.00 og afsluttes kl. 16.00.
Indtegning og salg af deltagerbevis er åben fra kl. 05.30 og indtil kl. 10.00, og sker ved personlig henvendelse i ”klubhuset”, Søvej 5 i Jels.


Herefter kan den enkelte deltager frit vælge sin fiskeplads fra søbredden omkring de 2 Jelssøer, og deltage i konkurrencen fra kl. 06.00 og indtil kl. 16.00, hvor al fiskeri skal ophøre.

Kl. 16.15 samles konkurrencedeltagerne medbringende deres fangst igen i ”klubhuset”, hvor der er indvejning og præmieuddeling.

Der vil ved indtegningen blive udleveret deltageremblem, som skal bæres synligt hele dagen, ligesom der også udleveres konkurrenceregler ved indtegningen.

Det er kun tilladt at fiske fra land og højst med 2 stænger pr. deltager, og al anden fiskeri end deltagelse i fiskekonkurrencen er forbudt i søerne denne søndag. Det betyder, at der ikke må forekomme fiskeri i søerne den søndag op til fiskekonkurrencen fra kl. 24.00 og indtil fiskekonkurrencens start kl. 06.00, hvilket vil blive kontrolleret.

Foruden en spændende og hyggelig sammenkomst med de deltagende lystfiskere, håber vi fra bestyrelsens side, at også mange besøgende vil lægge vejen forbi i løbet af dagen, ikke mindst i forbindelse med indvejningen af fangster og uddelingen af præmier. Bl.a. vil diverse historisk materiale mv. om Jels Fiskeriforening være fremlagt til gennemsyn i ”klubhuset”.

Som et særligt initiativ sælger elever og forældre fra Jels Skole kaffe og kage i ”klubhuset” fra kl. 15.00. Pengene går til elevernes lejrskoleophold.

Fiskekonkurrencen, der har været en fast årlig begivenhed siden 1959, besøges forhåbentligt også i år af rigtig mange lystfiskere.

Jelssøerne er kendt for at være et godt fiskevand, som skyldes hovedsagelig den store og målrettede yngelpleje Fiskeriforeningen altid har arbejdet for.

Der er udsat rigtig mange flotte præmier. 1. præmien i år går til den største fangne fisk, der belønnes fiskegrej til en værdi af 2000 kr. Endvidere er der en lang række flotte præmier inden for kategorierne for både børn, voksne og handikappede.

De største fisk, der blev fanget ved fiskekonkurrencen sidste år, var en karbe på 10,6 kg,
Samt en gedde på 8,3 kg.

Endvidere udtrækkes præmier blandt de konkurrencedeltagere, der deltager i fiskekonkurrencen, men som ikke opnåede præmie. Deltagelse i denne lodtrækning sker ved aflevering af udfyldt deltagerkort ved indvejningen.

Der er udsat en vandrepokal til den lystfisker, der fanger den største fisk på tværs af alle kategorier. Pokalen er sponsoreret af Danske Bank.

Deltagergebyr:
Voksne: 100,00 kr.
Børn under 15 år: 50,00 kr.

Følgende fiskearter deltager i konkurrencen:
Gruppe 1: Gedder
Gruppe 2: Sandarter
Gruppe 3: Ål
Gruppe 4: Ørreder
Gruppe 5: Aborrer
Gruppe 6: Skaller og Brasen
Gruppe 7: Karper og Suder.

Mindstemål:
Gedder: 60 cm.
Sandarter: 50 cm.
Ørreder: 30 cm.
Ål: 45 cm.
Fisk under mindstemål skal straks genudsættes.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This