Pukkellaksen er ikke en naturligt hjemmehørende art i Danmark, men den er dukket op i de senere år. DTU Aqua har over de seneste år fulgt udviklingen i forekomsten af pukkellaks i danske vandløb og farvande, og kommer nu med følgende melding på fiskepleje.dk:

– Pukkellaks blev i 2021 fanget i Varde Å, Skjern Å og Sæby Å, som har udløb til så forskellige områder som hhv. Vadehavet, Vesterhavet og Kattegat. Endvidere er der længere nede i Kattegat fanget en pukkellaks i Aarhus Havn. Der er altså registreret fangster af pukkellaks på fire lokaliteter i Danmark i 2021. I 2017 blev der registreret pukkelaks i otte danske vandløb.

– I Norge har man oplevet en markant stigning i forekomsten af pukkellaks i de norske elve, hvor pukkellaksen heller ikke er hjemmehørende, fortsætter de. – Den største indvandring af pukkellaks til norske elve nogensinde blev registreret i 2021. Der blev således fanget over 100.000 pukkellaks i mere end 120 forskellige elve. Desuden er der fanget tusindvis af pukkellaks langs den norske kyst. Der er således tale om en stigning, som viser, at der er mange gange flere pukkellaks i elvene og på kysten i Norge end i både 2017 og 2019.

– En stigning i antallet af pukkellaks i danske vandløb vil sandsynligvis have en negativ betydning på vandløbenes økosystemer, konkluderer forskerne.

De relativt få forekomster i både antal og udbredelse, som pt er registreret i Danmark, vurderer DTU Aqua dog blot vil have begrænset betydning. Den mængde, der er set i Norge, mener de vil kunne få langt større betydning. Du kan læse meget mere om DTU Aquas monitering af pukkelaksene i Danmark her.

Foto: Jesper Fohrmann

Hvidovre Sport

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This