Stege Havn lige inden startskuddet til Brakvands Cuppen 2013.

Stege Havn lige inden startskuddet til Brakvands Cuppen 2013.

Sportsfiskerne er begejstrede. Fødevareminister, Dan Jørgensen, vil med en række nye tiltag fremme lystfiskeriet i Danmark. Især gedde- og havørredfiskerne kan begynde at glæde sig, og så vil det give flere kroner i statskassen, skriver Danmarks Sportsfiskerforbund på deres hjemmeside.

Det danske lystfiskeri omsætter årligt for 3 mia kr, og der er et stort potentiale for yderligere omsætning. En bedre beskyttelse af værdifulde sportsfisk og vandmiljøet er vejen frem. Derfor har Dan Jørgensen, fiskeriets minister, netop fremlagt en række visioner, der historisk vil forbedre dansk lystfiskeri, og sportsfiskerne er begejstrede.


– Vi har aldrig tidligere haft en minister og en regering, der har gjort så meget for dansk lystfiskeri på så kort tid. Det er historisk, og det vil få stor, positiv betydning for fremtidens lystfiskeri og værdien af det, siger Verner W. Hansen, der er formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Gedder og havørred beskyttes
Sportsfiskerne er begejstrede, fordi de nye visioner matcher rigtigt godt med de ambitioner, som sportsfiskerforbundet selv har lanceret. Ministeren vil blandt andet frede de unikke bestande af brakvandsgedder i en femårs-periode, og så skal garnfiskeriet forbydes i en række udvalgte områder, for at beskytte havørreden, der er Danmarks absolut mest populære sportsfisk. Tiltagene følges op af en øget kontrolindsats i forhold til det ulovlige fiskeri, lover ministeren.

– Vi er naturligvis rigtig glade for, at Dan Jørgensens initiativer i meget høj grad bygger på de forslag, som vi har arbejdet på gennem lang tid, siger Verner W. Hansen. Han mener, at indsatsen og inspirationen til at gøre mere ved problemerne for havørreden og brakvandsgedderne har baggrund i blandt andet det succesfulde Fishing Zealand projekt og Odense Fjord-modellen, der er to højt prioriterede mærkesager, som Danmarks Sportsfiskerforbund har arbejdet intensivt på gennem de seneste år, i et meget tæt og konstruktivt samarbejde med lokale foreninger, lystfiskere, kommuner, politikere og erhvervsliv.

Fem sportsfisk og udfasning af garnfiskeri i søerne
Alle visioner og forslag fra Danmarks Sportsfiskerforbunds folder Visioner for udviklingen af det danske lystfiskeri er naturligvis ikke indfriet i Dan Jørgensens nye tiltag. Især indsatsen for de fem vigtige sportsfisk: gedde, aborre, sandart, laks og ørred samt en udfasning af redskabsfiskeriet i de danske søer står fortsat højt på ønskesedlen hos sportsfiskerforbundet,

– Vi er rigtig glade for de resultater, vi har opnået nu. Det vil ikke kun gavne lystfiskeriet, ved at der bliver flere fisk til de danske lystfiskere. Det drejer sig i lige så høj grad om at sikre nogle sårbare fiskebestande, så de får mulighed for at bevæge sig til og fra deres gydeområder. På den måde kan vi få genopbygget store og stærke, vilde fiskebestande, og det er et arbejde som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund sætter meget højt og har stor erfaring i, siger Verner W. Hansen og forsætter.

– Samtidig glæder vi os over, at Dan Jørgensen har bebudet, der vil komme flere tiltag i 2015. Her vil vi fortsat kæmpe for at få indført et omsætningsforbud for de fem sportsfisk. Og så vil vi fortsat arbejde ihærdigt på at få udfaset alt redskabsfiskeri i de danske søer og få indført et omsætningsforbud for fisk fanget i ferskvand.

Flere forbedringer fra regeringen
Fødevareminister Dan Jørgensen og regeringen lancerer samtidig en række yderligere tiltag, der vil forbedre den danske natur og det danske vandmiljø og dermed også grundlaget for det danske lystfiskeri. Blandt andet vil et forbud mod trawlfiskeri i natura 2000 områder samt regeringens nye Naturplan Danmark forbedre vandmiljøet og levestederne for fiskene.

– Indsatsen mod det ødelæggende trawlfiskeri og naturplanen er i den forbindelse utrolig vigtige tiltag, siger Verner W. Hansen.

Ministeren har endvidere nedsat en hurtigtarbejdende task-force, der skal skabe overblik over eksisterende projekter og arbejde på at finde nye potentielle, bæredygtige lystfiskerdestinationer i Danmark.

– Jeg er sikker på, Fishing Zealand, som vi har udviklet i et unikt og meget positivt samarbejde med kommuner, lokale foreninger og erhvervsliv på Sjælland, kommer til at danne forbillede for fremtidens bæredygtige lystfiskeri, hvor både lokale og turister vil få stor fordel af et godt vandmiljø med flere store vildefiskebestande, sige Verner W. Hansen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This