DTU Aquas projekt Fangstjournalen, der betales af Fisketegnsmidlerne, kører fint derudaf. Der kommer hvert år flere og flere brugere, som indberetter deres fangster – og bidrager til at vi kan holde øje med udviklingen af vores fiskebestande. I den seneste nyhed på fiskepleje.dk gør Fangstjournalen status for 2020, og her får du nøgletallene:

14.237 fisketure blev indrapporteret i 2020. Dette var på niveau med 2019. men højere end 2018, 2017 og 2016.

66% af alle fisketure i Fangstjournalen i 2020 var efter havørred. Det er på niveau med tidligere år (2016-2019) (61%-69%.).

1.913 nye brugere tilmeldte sig Fangstjournalen i 2020. Dette var på niveau med 2019.

1.133 personer bidrog med data i 2020. Det er desværre langt fra alle som tilmelder sig Fangstjournalen, som vælger at bidrage med data fra deres fisketure.

Du kan læse mere om Fangstjournalen her.

Man kan endvidere se på Fangstjournalen af arter som gedde, hornfisk og laks hver især udgør 5-8 % af de indrapporterede fisketure. Hvis data skal være repræsentative for hvad lystfiskerne fanger i Danmark tyder meget på, at der mangler indberetninger fra især hav- og småbådsfiskere, havnefiskere samt en del søfiskere. Så hvis du hører til denne kategori vil det helt sikkert være til god nytte at du indberetter dine fangster til Fangstjournalen

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This