DTU Aquas tunmærkning – Scandinavian Bluefin Marathon 2022 – har nu kørt siden lørdag den 20 august. Det forlyder fra fiskerne, at der efterhånden er blevet mærket i omegnen af 70 tun. Planen er angiveligt at mærke 200 tun i alt, så der er et stykke vej igen. På den bedste dag blev der efter sigende landet 22 tun, og der har også været dage med henholdsvis 20 og 16 fisk oppe at vende. I dag er tunfiskerne i havn på grund af for meget blæst, men det forventes, at der kan fiskes igen imorgen.

Mærkningsfiskeriet kører videre indtil søndag den 4 september, hvorefter det igen er tid til at fange de resterende kvotetun, der må hjemtages. De fleste af disse fanges i områder 11 mil NV for Skagen samt ved et område, der kaldes ”Krogen”. Lystfiskerne sejler selv tunene til Skagen, hvor de parteres i kølehuset. Kvotefiskerne har fået et ”kit” med plasticposer, der er beregnet til de forskellige kropsdele, som forskerne skal tage prøver af. Her puttes fx hjerte, indvolde, øresten osv ned, inden det nedfryses til senere afhentning.

 

Havørred - Refleksioner på kysten

 

De steder, hvor der især kommer til at blive fisket efter kvotetun, ligger lige på kanten af dansk farvand, hvor kvotetunene skal fanges, så det er med at holde godt øje med GPS´en, så man ikke kommer til at fange en fisk uden for dansk farvand. Bliver det godt vejr i starten af næste uge, vil alle kvotetun måske været fisket op allerede efter et par dage, hvorefter fiskeriet holder pause, indtil det igen genoptages i det nordlige Øresund den 24 september, hvor det kører til engang i oktober.

Hvor basen for del 2 af tunfiskeriet sidste år var I Gilleleje, forlyder det, at Helsingør i år kommer til at danne rammen om sidste heat af tunfiskeriet.

Når vi skriver ”forlyder”, så er det fordi DTU Aqua efter sigende har meddelt alle deltagere i projektet, at de vil blive smidt ud af mærkningsforsøget, hvis de lækker oplysninger om fiskeriet og fangsterne til Fisk & Fri. Endvidere forsøger man fra DTU Aquas side efter sigende at presse tunfiskerne til at forhindre facebook delinger, hvilket man fra DTU Aquas side selvfølgelig ikke har nogen ret til, eftersom alt, hvad der lægges op på facebook per definition kan deles frit og helt lovligt, hvis man ønsker det. Man kan undre sig over, hvad det egentlig er DTU Aqua er bange for, at man skriver, for de fleste af fangsterne bliver lagt op på facebook alligevel. Det forekommer helt tydeligt, at DTU Aqua ønsker at lukke munden på de medier, der helt generelt tillader sig at forholde sig kritisk til institutionens virke.

Jeg har henvendt mig til Kim Aarestrup fra DTU Aqua, der leder projektet, for at høre om han vil be- eller afkræfte, at tunfiskere, der lækker oplysninger til Fisk & Fri, bliver smidt ud af projektet. Jeg har endvidere spurgt, om der er nogen speciel grund til det store hemmelighedskræmmeri, og hvorvidt man fra DTU Aquas side ønsker at nedtone eller skjule, hvad der foregår i projektet for offentligheden. Kim Aarestrup har ikke ønsket at besvare disse spørgsmål. 

Men kære læser – bare rolig. Ingen lukker munden på Fisk & Fri – heller ikke DTU Aqua. Du kan derfor se frem til flere artikler, hvor vi på de danske lystfiskeres vegne stiller de spørgsmål, som enhver kritisk journalist med respekt for sig selv bør stille.

Tusind tak til alle de mange forskellige anonyme tunfiskere, der velvilligt deler oplysninger, som gør det muligt at bryde DTU Aquas ihærdige forsøg på at censurere nyhedsstrømmen fra projektet.

 

Havørred - Refleksioner på kysten

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This