Det tidlige forår er traditionelt et rigtig godt tidspunkt, hvis man vil fiske målrettet efter store aborrer. På denne tid trækker de brakvandsaborrer, der ikke allerede har overvintret i åerne – nemlig op for at gyde. Præcis hvornår optrækket sker, afhænger meget af hvilket vandløb der er tale om – samt hvor stort det er. Helt generelt starter opgangen ofte tidligere samt mere stabilt i de større vandløb – samt senere og mere ustabilt i de mindre vandløb, hvor gydeopgangen nogle gange kommer så sent som hen i april-maj.

I Tryggevælde Å syd for Køge, som er et efter sjællandske forhold relativt stort vandløb, er der allerede både overvintrende og optrækkende aborrer:

– Med begyndende varme har det været tid til at starte fiskeriet i Tryggevælde Å, lyder det fra Gert Stahl Jacobsen, som for nylig var ude for at fiske sammen med sin kammerat Dennis. På turen fik de to flere fine fisk – blandt andet en virkelig flot og stor aborre på 2020 gram samt 49 centimeter.

 

Kystblink Harald Nyborg

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This