WRFC10: KLIMAÆNDRINGERNES KONSEKVENSER FOR FISKEBESTANDENE

På andendagen af WRFC10 – World Recreational Fishing Concerence Online, hvor Fisk & Fri var på pletten for at bringe dig de mest interessante nyheder, var der flere spændende præsentationer af ny forskning. Et af de mest tankevækkende var uden tvivl et oplæg om potentielle konsekvenser ved klimaændringerne, der af nogle forskere spås at blive et af lystfiskeriets største udfordringer i det kommende årti.

Klimaændringerne har blandt andet medført større og mere ekstreme udsving i nedbøren, hvilket – som vi også har set i Danmark, har ført til periodiske udtørringer af søer og mindre vandløb – med deraf følgende store konsekvenser for de lokale fiskebestande. Ny forskning viser, at den kraftige udtørring af det øverste jordlag også kan betyde øget risiko for udfældning og efterfølgende udvasking af giftige tungmetaller til miljøet – særligt i tidligere vandmættede jordlag i lavlandet tæt på havet. Klimaændringer har også betydet længere fiskesæsoner for mange arter, hvilket har vist sig over en bred kam at give et generelt højere fiskepres fra lystfiskere jævnt fordelt over hele året. På de mere sårbare fiskebestande kan dette på sigt gå han og have en negativ indvirkning på fiskebestandene, hvis ikke man rent forvaltningsmæssigt adresserer problematikken i tide.

WRFC10 havde i alt 570 deltagere fra 50 lande, og vil næste gang blive afholdt i Melbourne, Australien af Victoria Fish Authority den 19-21 februar 2023. Forhåbentlig vil der bliver tale om et fysisk arrangement – i stedet for en online-konference som her i år.

Grejxperten

WRFC10: SPÆNDENDE PERSPEKTIVER I FANGSTJOURNAL-APPS

I Danmark kender de fleste af os appen “Fangstjournalen”, hvor man kan indtaste sine fangster og dermed bidrage til monitering af vores bestande til gavn for en optimal fremtidig forvaltning.

Fangstjournalen, der er betalt af vores Fisketegnsmidler og drevet af DTU Aqua, har igennem en årrække fra 2016-2019 også målt på graden af tilfredshed hos lystfiskere, og netop dette var et af start oplæggene på WRFC10 Online.

Hvor tidligere undersøgelser primært har adspurgt lystfiskere mere generelt – har det med appen været muligt at undersøge lystfiskernes grad af tilfredshed linket op til den enkelte tur og fangst – samt data på fangstested – fx å, kyst eller sø. Det giver en spændende indsigt i vores motivation for at fiske. Og netop denne motivation er god at vide noget om – som en ud af mange underliggende faktorer, når man tager de større værdidiskussioner om fx vægtningen af interesser omkring fx fiskebestande, udsætninger mv.

Ud af tilfældige lystfiskere, der havde indtastet data, svarede hele 80 % eller 3217 personer. Det viste sig – ikke overraskende – at lystfiskerne generelt var mere tilfredse, hvis de havde fanget en fisk på deres tur. Noget andet undersøgelsen vista var, at dem der vægtede bløde værdier som fx natur, fred og ro – generelt var mere tilfredse end dem, der vægtede fisk på bordet, spænding ved fangsten og trofæfisk. Tilfredsheden varierede også afhængig af hvem der blev spurgt. Eksempelvis var strømvandsfiskere generelt mere tilfredse end søfiskere.

Også i Holland arbejder man med fangstjournal apps og et af de næste oplæg til konferencen kom således fra hollandske Pieter Beelen fra det hollandske sportsfiskerforbund Sportsvisserijnederland. Her har man arbejdet med artsgenkendelse som en del af de apps der bruges til at monitere fiskebestandene. Årsagen er naturligvis det at det giver bedre data fra lystfiskere, der ikke selv er gode til at kende forskel på arterne. Man er nået meget langt med dette – og har nu en meget lav fejlprocent selv på arter, der for det utrænede øje ligner hinanden meget – fx karpefiskene.

Eftersom langt de fleste arter går igen i Danmark, foreslog Fisk & Fri, at det hollandske artsgenkendelses system måske var noget man kunne implementere i den danske Fangstjournalen – nu hvor den svære del af arbejdet er både udført og betalt. Det hollandske forbund var positive over for en dialog om dette – som det nu vil være op til DTU Aqua evt at følge op på.

FOTO: Pieter Beelen/Sportsvisserijnederland.nl

Jans Lystfiskershop

WORLD RECREATIONAL FISHING CONFERENCE ONLINE

Med et par års mellemrum mødes forskere, beslutningstagere og interessenter fra hele verden med relation til sportsfiskeriet til World Recreational Fishing Conference (WRFC) for at præsentere de seneste forskningsresultater samt networke omkring bl.a. de mange forskellige biologiske og socioøkonomiske aspekter, der er omkring forvaltningen af lystfiskeriet.

Sidste gang det blev afholdt i 2017 i Victoria, British Columbia – deltog Fisk & Fris Jens Bursell med to oplæg omkring mere skånsomme fiskemetoder, der muliggør brugen af mindre kroge, som skader fiskene mindre – samt muliggør mere skånsomme afkrogningsteknikker. I år er Fisk & Fri naturligvis også med til WRFC10, der i år afholdes som en online konference med base i Holland – afholdt af det hollandske sportsfiskerforbund.

Vi vil de næste par dage orientere dig om nogle af de – for danske lystfiskere – mest interessante resultater og præsentationer. Følg med på fiskogfri.dk

 

Friluftsland