FISK FRA STILLEHAVET FANGET I KATTEGAT

En fisker fra Strandby har fanget en stribet knivkæbefisk i sit trawl nord for Læsø. Den højst uventede fangst er den første fra Atlanterhavet, og forskere fra Fiskeatlasset på Statens Naturhistoriske Museum, der har stået for artsbestemmelsen, mener, at den må være kommet hertil fra Stillehavet som blind passager i ballastvandet fra et skib.

– I forbindelse med mit arbejde med kortlægningen af fiskenes udbredelse får jeg ofte henvendelser om ”mystiske” fangster, men da jeg så billedet af den stribede knivkæbefisk, spærrede jeg virkelig øjnene op, fortæller Henrik Carl, der siden 2006 har været daglig leder af det såkaldte Fiskeatlas-projekt på Statens Naturhistoriske Museum. – Fisk fra Stillehavet er ikke hverdagskost i vore farvande, og når det så tilmed drejer sig en art, der ikke i forvejen er kendt fra andre fund i Atlanterhavet, er det bare endnu mere mystisk” fortsætter Henrik, der mener, at den mest sandsynlige forklaring er, at den stribede knivkæbefisk er kommet hertil som blind passager med ballastvandet fra et skib. Arten er tidligere registreret enkelte gange i Middelhavet, og her mistænkte man også, at fiskene var ankommet med ballastvand. Det er tilsyneladende en art, der kan overleve lidt af hvert, for på vestkysten af USA er stribede knivkæbefisk i 2013 og 2015 skyllet i land sammen med skibsvrag, der var drevet til havs ved Japan mere end 7.000 km derfra i forbindelse med tsunamien i 2011

– Fiskeren, der fangede fisken, vidste af gode grunde ikke, hvilken art der var tale om, men heldigvis blev den fotograferet af en ansat fra DTU Aqua, der var med ombord. Selve fisken blev nemlig genudsat. Det ærgrer jeg mig naturligvis over, for jeg ville meget gerne have undersøgt den nærmere og have bevaret den i samlingen på Statens Naturhistoriske Museum”. Knivkæbefisken har navn efter det meget specielle tandsæt, hvor tænderne i begge kæbehalvdele er vokset sammen, så de danner en slags næb – ligesom man kender det fra fx papegøjefiskene. Det gør dem i stand til at knuse de hårde skaller på fx snegle og rurer”, fortsætter Henrik Carl.

En vigtig art omkring Japan og Sydkorea

– Den stribede knivkæbefisk kan blive ca. 80 cm og 6-7 kg, og det er en værdsat spisefisk i bl.a. Japan og Sydkorea, hvor den både fiskes kommercielt og opdrættes til konsum, fortsætter Henrik. – I vore farvande betragtes fremmede fiskearter pr. definition som uønskede, da de kan påvirke hjemmehørende arter. Til alt held kræver den stribede knivkæbefisk en vandtemperatur på omkring 22 °C for at yngle, så det er ikke ret sandsynligt, at det kommer til at ske i danske farvande. Naturligvis er vi meget interesserede i at høre fra andre, der måtte støde på arten, så vi kan følge udviklingen”, slutter han.

Fiskeatlas

Udbredelsen af de danske fisk er siden 2006 blevet kortlagt af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU Aqua i forbindelse med det såkaldte Fiskeatlas (www.fiskeatlas.ku.dk). Forskerne følger nøje udbredelsen af de enkelte arter, bl.a. ved hjælp af indberetninger fra befolkningen. I 2012 udkom den foreløbige kulmination af kortlægningen af ferskvandsfiskene – en 700 sider stor bog med titlen ”Atlas over danske ferskvandsfisk”. For tiden arbejdes på ”Atlas over danske saltvandsfisk”, der bliver et endnu større værk på ca. 2.000 sider i to bind. Her vil den stribede knivkæbefisk få en grundig omtale.

Foto: Henrik Carl

 

Jans Lystfiskershop