HVOR ER FISKERIKONTROLLEN?

Gennem det sidste stykke tid har vi her på Fisk & Fri fået en del meldinger om, at der næsten dagligt og helt konsekvent bevidst fiskes ulovligt i å-udløbet ved Bøgebjerg og Søholm på Nordstevns. De lystfiskere, der fisker der, har adskillige gange fået af vide, at det er forbudt – men de bliver konsekvent og helt bevidst ved med at fiske der – samt hjemtage en hel del flotte fisk.

Sagen er blevet anmeldt til fiskerikontrollen, som er blevet gjort bekendt med omfanget af det ulovlige fiskeri, men alt hvad der sker er en udmelding om, at det ikke er noget, man fra fiskerikontrollens side vil og kan rykke ud på. Præcis den samme udmelding har utallige lystfiskere fået, når de anmelder ulovligt fiskeri andre steder – hvilket Fisk & Fri har dokumenteret med et helt konkret eksempel her.

På foranledning af dette har vi fået aktindsigt i regnskaber og statistik på Fiskerikontrollens arbejde, som du kan læse mere om i denne artikel.

Spørgsmålet er hvor længe dette kan blive ved? Hvad er dine egne erfaringer med at melde ulovligt fiskeri til fiskerikontrollen – og hvad føler du, der er kommet ud af det? Giv dit besyv med på Fisk & Fris facebook her i dag.

Læs også mere om hvor grelt det står til her.

Hvidovre Sport