ØSTERSØLAKS: DÅRLIGSTE OPGANG I 7-8 ÅR

2023 har været et virkelig dårligt lakseår for nogle af de lakselve, der står for reproduktionen af hovedparten af laksebestanden i Østersøen – nemlig Torneälven og Kalix. Det fortæller forskeren Johan Dannewitz, som har specialiseret sig på laks på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) til Sveriges Radio. – Den kraftige nedgang i laksebestanden i år og sidste år kan meget vel hænge sammen med nedgangen i bestanden af sild længere sydpå i Østersøen. Den svigtende opgang af laks har været mest tydelig i Torneälven, hvor man i år forventede en opgang på 70 000 laks. Her gik kun 20 000 laks op i 2023.

Håkan Karlstrøm fra Havs- og Vattenmyndigheden supplerer på Sveriges Radio, at 2023 er det værste år for opgangen af Østersølaks i 7-8 år – og at niveauet på opgangen i år har været lige så lav som i 2010-2011. Han peger også på den skrantende sildebestand som en mulig årsag, og mener at især et par års dårlig reproduktion hos sildene har gjort det meget svært for de unge laks at finde føde.

Læs mere – og hør interviewet her.

Den store trollingkonkurrence Trolling Master Bornholm er appropos aflyst i 2024 – dels som en erkendelse af, at man med de nuværende regler vil belaste bestanden ved at afholde konkurrencen, og dels fordi der i sidste sæson har været for få laks inden for rækkevidde af Bornholm til at det giver mening af afholde konkurrencen. Læs arrangøren – TV2´s – konkrete udmelding om dette den 3 november her.

 

Friluftsland