Den "almindelige stør" er ikke fanget i dansk farvand siden 1988, og fangsten af denne fisk ved Blåvandshuk er derfor ganske opsigtsvækkende.

26.04.10 – MANDAG D.5 APRIL fik de to Esbjergfiskere, Erik Tørnæs og Niels Offer Kobberholm, fra kutteren "Lars Juul", en usædvanlig fangst i nettet. De havde fanget en "almindelig stør" (Acipenser sturio), der trods navnet er en meget sjælden fiskeart. Sidst gang en "almindelig stør" blev fanget i Danmark var i 1988.

Erik Tørnæs og Niels Offer Kobberholm kunne konstatere, at støren var mærket med et nummer. Derfor kontaktede de akvarieassistent Michael Frandsen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet. Efter aftale med Michael Frandsen fotograferede fiskerne støren, målte dens længde og aflæste mærket. Fordi støren er fredet, genudsatte de to fiskere efterfølgende den sjældne fangst.

Fiskeri- og Søfartsmuseet videregav oplysningerne om støren til Zoologisk Museum i København. Zoologisk Museum fungerer som sekretariat for projektet "Atlas over danske saltvandsfisk" og er meget interesseret i at få informationer om fangster som denne. Zoologisk Museum "eftersøgte" herefter støren hos de tyske og franske institutioner, der udsætter støre i et forsøg på at redde den truede fiskeart.

Erik Tørnæs og Niels Offer Kobberholms sjældne fangst stammede fra Tyskland. D. 16. maj 2009 blev den udsat i et tilløb til Elben. Støren målte dengang 29 cm og vejede 104 g. Det er nu næsten et år siden, støren blev udsat i Tyskland, og siden da er den vokset en del – den måler nu 53 cm.

Hvis man ligesom Esbjergfiskerne, Erik Tørnæs og Niels Offer Kobberholm, skulle fange en stør eller andre sjældne fisk, må man meget gerne kontakte Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg eller Zoologisk Museum i København.

Se eventuelt mere her: www.fimus.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This