– Et nyt projekt vil undersøge adfærden hos fjordens havørreder, samt kaste nyt lys over ørredernes interaktioner med fjordens sæler. Sådan lyder det på DTU Aquas hjemmeside fiskepleje.dk

– DTU Aqua har mærket 214 havørreder i Jordbro Å, Fiskbæk Å og Simested Å i løbet af januar og februar 2021, fortsætter udmeldingen fra DTU Aquas forskere. Alle tre vandløb ender i Hjarbæk Fjord i den sydlige/centrale del af Limfjorden, som er et af Danmarks vigtigste vandområder for havørred. Tidligere undersøgelser foretaget af DTU Aqua har vist, at ørreder fra Limfjordens store vandløb, som Karup Å og Simested Å, trækker ud i de indre danske farvandeog indgår i fiskeriet der. Undersøgelserne har samtidig afsløret, at mange havørreder ser ud til at forsvinde i Limfjorden. Det er dog uvist hvorfor dette sker, samt hvor de havørreder, der er i fjorden året rundt og muligvis tilbringer hele deres marine liv i selve fjorden, kommer fra. Dette vil de nye undersøgelser i fjorden nu begynde at afdække. Undersøgelserne i 2021 bygger derfor videre på de tidligere undersøgelser. I praksis bliver der nu undersøgt flere havørreder fra flere vandløb og der bliver inddraget nye typer teknologier. Projektet vil også undersøge interaktionerne mellem havørreder og sæler, og denne del af undersøgelsen vil foregå i samarbejde med sælforskere, slutter de.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.

– De fiskefaglige aspekter af undersøgelserne i Limfjorden er finansieret af fisketegnsmidler, mens de sæl-faglige er finansieret af jagttegnsmidler gennem Aarhus Universitet, oplyser DTU Aqua. – Maurice Lamontagne Institut bidrager med videnskabeligt personel og udstyr til undersøgelsen.Undersøgelsen kører indtil oktober 2021, og resultaterne vil blive formidlet på fiskepleje.dk.

 

Et grønnere valg - Friluftsland

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This