– I 2017 og 2018 blev pighvarrer og skrubber i Roskilde Fjord mærket med transmittere for at undersøge gydevandringer og gydeområder, forlyder det på fiskepleje.dk. – Nu har DTU Aqua udgivet resultater fra undersøgelserne i en forskningsartikel.

– Resultaterne tyder på, at skrubber og pighvarrer i Roskilde Fjord foretager vidt forskellige gydevandringer, afslører forskerne. – De fleste pighvarrer bliver i Roskilde Fjord – oftest i den sydlige del – i gydeperioden, mens mange skrubber trækker væk fra deres levesteder i nærheden af Frederikssund og vandrer nordpå imod Kattegat inden gydningen. Skrubberne gyder formodentligt i fjordens nordlige del eller helt uden for fjorden. Nogle skrubber vender endda tilbage til fjorden efter gydeperioden. En mindre andel af skrubberne gyder måske i Roskilde Fjord, eller de dropper gydningen enkelte år og bliver i fjorden i gydeperioden.

– Resultaterne er især interessante i forhold til fiskeriet uden for Roskilde Fjord, vores fremtidige forvaltning af gydeområder, samt vores opfattelse af, hvor fiskene i fjorden egentligt kommer fra, pointerer forskerne, der fortæller, at pighvarrer og skrubber gyder på forskellige tidspunkter. De fleste skrubbebestande gyder i foråret, mens pighvarren gyder senere på året – oftest fra maj til august.

Læs mere om undersøgelsen her.

 

Jans Lystfiskershop
    Jans Lystfiskershop

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This