I efteråret 2021 moniterede DTU Aqua fiskebestandene ved elektrofiskeri 618 steder i ørredvandløb fra 22 kommuner i Nord-, Midt- og Sønderjylland. Deres resultater er nu blevet beskrevet i syv rapporter –  ”Planer for fiskepleje”. Disse rapporter viser både de naturlige bestande af ørred fra gydning samt forekomsten af andre fiskearter.

Resultaterne viser flere ørred fra gydning, men også færre ældre ørred: – Overordnet set var der færre ældre ørreder i 2021 end tidligere, siger forskerne. – I de fleste vandløb var der under én ældre ørred pr. 100 m2 og medianværdien var generelt 0 og højst 2 ældre ørreder pr. 100 m2. Det samme er set i andre danske vandløb i de senere år.

– Tilbagegangen for ældre ørreder kræver en nærmere forklaring, idet vandløbenes miljøtilstand ikke er vurderet at være blevet dårligere, forklarer forskerne på fiskepleje.dk. – Tværtimod er der i de senere år bl.a. fjernet en del spærringer, som tidligere har forhindret ørrederne i at gyde i mange vandløb.

– Der er en dokumentation på, at fiskeædende rovdyr æder mange fisk, og i de senere år er der kommet mange flere fiskeædere ved vandløbene, uddybes det. – Det er f.eks. skarv, fiskehejre og odder. Den mest sandsynlige årsag til det reducerede antal ældre ørreder er derfor, at mange bliver ædt – særligt hvis fiskene er nemme at fange når de mangler basale naturlige skjul i form af nedfaldne grene, træer, trærødder, grøde, sten og anden variation.

Du kan læse meget mere om undersøgelsen her.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This