– Så er nye data for den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb i 23 kommuner nu tilgængelige på DTU Aquas Ørredkort. Kortet viser også, om der er fundet andre fiskearter. Sådan lyder udmeldingen fra DTU Aqua i deres seneste nyhedsbrev. Hvert år undersøger de fiskebestandene i en række vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger. – Det har DTU Aqua gjort i mange år, og der bliver lavet nye undersøgelser i de enkelte vandsystemer ca. hvert 10. år, så hele Danmark er dækket, lyder det.

Blandt de åer der nyligt er undersøgt og indføjet i databasen er Århus Å, Karup Å, Bangsbo Å, Lerbæk Å, Elling Å, Ribe Å, Lerkenfeld Å, Trend Å og mindre vandsystemer i Vendsyssel.

Du kan læse mere om opdateringerne her.

 

Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This