boysen_aborre

På Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalgs ordinære generalforsamling i april 2017 blev der valgt en ny formand og bestyrelse. SU er paraplyorganisation for ca. 30 medlemsforeninger, og varetager dermed flere tusinde sjællandske lystfiskeres interesser.

Det er den nye bestyrelses intentioner gennem et udvidet samarbejde med sine medlemsforeninger at styrke relationerne i organisationen – samt løbende aktivt at arbejde for at vedligeholde og forbedre kvaliteten af de allerede eksisterende faciliteter, udtaler den nye formand Michael Boysen. Desuden ønsker bestyrelsen i medlemmernes interesse at udbygge med nye fiskevande og faciliteter samt at udbrede kendskabet til SU yderligere – bl.a. gennem en mere aktiv profil på de sociale medier,

Medlemmer af en forening under SU kan gratis benytte SU´s faciliteter – bl.a. både, fiskevande m.m., som du kan læse meget mere om på SU´s hjemmeside https://fiskeren.dk/ samt på Facebooksiden https://www.facebook.com/SU.Fiskeren. Yderligere oplysninger om SU og organisationens virke kan desuden fås ved henvendelse til Michael Boysen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This