Lystfiskerforeningen NEPTUN kan Onsdag d. 20. november 2013 fejre 60 års jubilæum. Foreningen blev startet i 1953 af en lille kreds af lystfiskere med en fælles interesse for saltvandsfiskeri – derfor blev foreningen navngivet efter havguden Neptun.

I nogle år havde foreningen en aftale med en pensioneret fisker fra Tårbæk, som sejlede medlem-merne på fiskeri på Øresund. Eller man kørte i private biler og fiskede fra kysterne rundt om på Sjælland.

I året 1970 var NEPTUN med til at starte samarbejdsorganisationen Fiskeringen. Dette gav foreningens medlemmer adgang til at benytte et antal mindre både i såvel saltvand som på søer rundt om på Sjælland. Over årene har NEPTUN stillet 4 både til rådighed for samarbejdet i Fiskeringen. De er placeret i Vedbæk havn og på Bagsværd sø.

– Fra foreningens start havde vi ikke rådighed over eget klublokale, siger Henning Loesch, formand for NEPTUN. – Vi måtte klare os med at låne sløjd/metalsløjd-lokalet på Ulrikkenborg skole. Efter mange drøftelser og møder med Kommunens fritidsforvaltning blev vi velvilligt tilbudt kælderlokalerne nr. 69 og 73 på Fuglsanggårds¬skolen, hvor NEPTUN fortsat har til huse. Lokalerne har vi indrettet som henholdsvis værksteds¬lokale og hyggelokale, slutter Henning.

I dag har NEPTUN over 80 medlemmer. NEPTUN arrangerer i eget regi 10-12 fisketure om året på Øresund, i søer og udlandet.

På selve jubilæumsdagen den 20. november 2013, kl. 16 til 18 holder NEPTUN Åbent Hus i lokale nr. 69, Askevænget 10, 2830 Virum, for medlemmer, venner, bekendte og andre som måtte være interesserede i at markere denne dag med os eller blot er interesserede i at høre mere om foreningens aktiviteter.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This