– Jeg har i det forgangne år fisket mange kyststrækninger om natten i forsøget på at fange nogle pæne tunger, men fiskeriet er svært, og det har ikke været nemt at finde nogle ordentlige forhold, hvor de kom helt ind under land om natten, fortæller Mark Hemmingsen. – Dette ændrede sig dog, da jeg med min fiskemakker forleden lokaliserede en kyststrækning i Østjylland, hvor vi på en lille times fiskeri om natten spottede både slethvarrer og tunger helt tæt på land. Desværre stoppede fiskeriet brat, da solen, efter kun en lille times fiskeri, stod op. Jeg kunne dog efterfølgende ikke slippe tanken om, hvad en hel nats fiskeri på kyststrækningen mon kunne byde på… Derfor blev jeg enig med mig selv om, at min sidste nat i sommerferien skulle bruges på et reelt fiskesats på den pågældende kyststrækning:

– Jeg ankom til fiskepladsen klokken 22, og riggede mit udstyr til. Grejet bestod af en lille isfiskestang, et Daiwa fastspolehjul med 0,12 spunden line, waders, pandelampe og mit tungevindue. Da jeg vidste, at jeg kunne være heldig at spotte både tunger og slethvarrer, bestod mit endegrej af en lille svirvel monteret til mit hovedline. Hertil kom to forskellige endetafser  bestående af én quickchange-swivel, flourocarbon, et lille AAA-splithagl som vægtbelastning samt hhv. en lille enkeltkrog i str. 16 på den ene og en trekrog i str. 8 på den anden. Med dette setup, kunne jeg hurtigt skifte mellem hooklinket med trekrogen tiltænkt slethvarre og hooklinket med den lille enkeltkrog tiltænkt tunger.

Hvidovre Sport

– Som agn havde jeg medbragt friske børsteorm, som efter sigende skulle være den absolut bedste agn til tunger. Så manglede jeg nu blot lidt friske tobiser til slethvarrerne. Disse fangede jeg hurtigt i et bestemt lavvandet område på strækningen med et stort finmasket net. Tobiserne er nedgravet i sandet om natten, og ved at lyse og gå i området, hvor de er nedgravet, vælter det op med tobiser som flygter væk i alle retninger, og derved kan med rette teknik med nettet relativt let kan fange dem. Klokken var nu ca. 22.30, og med friskskaffet agn i form af børsteorm og tobiser kunne jeg nu starte en spændende nats fiskeri målrettet tunger og slethvarrer.

– Fiskeriet foregik iført mine waders, isfiskestangen og mit tungevindue, som var fastgjort med en snor til mine waders. Tungevinduet er en norsk opfindelse, som i virkeligheden er en stor hjemmelavet vandkikkert bestående af en plexiglasplade og en træramme. Tungevinduet bruges til at bryde bølgerne på vandoverfladen, så man bedre kan se, hvad der sker i vandet foran én. Fiskeriet med tungevinduet kan dyrkes hele døgnet rundt i godt vejr uden for meget blæst, men specielt ved natfiskeri har dét sin force, da mange fiskearter i løbet nattens mulm og mørke trækker ind på helt lavt og kystnært vand for at søge føde.

Mark Hemmingsen fik både tunger og slethvar ved at spotte fiskene ned igennem sit tungevinde, der i pricippet blot er en slags flad vandkikkert.

Mark Hemmingsen fik både tunger og slethvar ved at spotte fiskene ned igennem sit tungevindue, der i pricippet blot er en slags flad vandkikkert.

 

– Der gik ikke længe inden jeg spottede en tunge, men jeg måtte hurtigt konstatere, at tunger er svære at fange, dels fordi de let bliver skræmte, når der lyses på dem med pandelampen, dels fordi de ikke var meget for at hugge på den lille krog med agnet med børsteorm. Og så er der lige det, at de har en noget anderledes udformet mund, som besværliggør en god krogning.

– Resultatet blev at jeg skræmte de første ca. 5 tunger jeg mødte denne aften/nat, hvilket var pænt frustrerende. Undervejs, stødte jeg dog på en pæn slethvarre, og efter et hurtigt skift til det andet hooklink, får jeg præsenteret en tobis for snuden af den. Dog må jeg erkende efter kort tids fiskeri, at den ikke virker synderligt interesseret. Derfor skynder jeg mig at halvere tobisen, og jeg når kun lige at placere trekrogen agnet med den halve tobis, før den resolut bliver inhaleret af slethvarren og en god fight på isfiskestangen kan begynde. Efter en god og spændende fight på isfiskestangen blev slethvarren sikkert landet. Yeah! Nattens første fangst, og sikke en flot slethvarre på 35 cm.

– Herefter fortsatte jeg fiskeriet efter tungerne, og efter lidt tid fandt jeg endelig teknikken til at få dem til at hugge: Jeg skulle blot lade splithaglet foran krogen ramme lige foran munden på tungen, hvorefter tungen hurtigt forsøgte at spise splithaglet. Herefter fandt jeg ud af, at jeg blot skulle trække splithaglet forsigtige væk fra tungens mund, med det resultat, at tungen på ny følte sig frem til den agnede børsteorm, og med en snuptag inhalerede denne i stedet. Med et hurtigt modhug blev tungen heldigvis kroget ordentligt og en sjov og anderledes fight på isfiskestangen begyndte. Tunger fighter sjovt, da de bøjer deres krop meget mere end mange andre fladfisk, når de svømmer hurtigt. Derfor er det også altid spændende, om man kan få dem sikkert op på land/op i tungevinduet. Denne tunge blev dog hængende, og jeg kunne nu juble over at have fanget både slethvarre og tunge på turen.

– Ud på natten lykkedes det mig at finde og fange flere fine tunger, en pighvarre og en lille bonus fisk i form af en mindre tangnål. Den lille tangnål krævede dog lige et skifte til et hooklink med en næsten mikroskopisk str. 36 krog agnet med et lille stykke friskfanget mysis. Efter cirka fire timers fiskeri kunne jeg gøre status med 9 tunger, 1 slethvarre, 1 pighvarre og 1 lille tangnål. Alt i alt en fremragende tur, som testede både mine fiskeevner og tålmodighed, samt gav mig en masse gode oplevelser. Dette bliver bestemt ikke min sidste natfisketur efter de sjove fladfiskearter.

 

Owner Taff Wire

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This