Høringsportalen har netop publiceret et udkast til et forslag om fiskeforbud i Københavns Havn på grund af for meget kviksølv i fiskene. Udspillet gælder et forbud mod at tage torsk, skrubber, sild, aborre og ål. Fødevarestyrelsen vurderer, at forbuddet ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet: Det virker som om, at de ikke har sat sig særlig godt ind i Fiskeriet på Københavns Havn, der dyrkes af tusindvis af mennesker.

Stoppes fiskeriet efter især torsk her, vil det helt sikkert få negativ betydning for de Københavnske grejbutikker, hvor grejet til fiskeri i netop havnen udgør en stor del af omsætningen. Da fiskeriet ydermere har kæmpestor rekreativ betydning for en hel masse borgere i København og omegn, vil den bedste og mest ansvarsfulde måde at reagere overfor de nye oplysninger om forhøjet kviksølv indhold i fiskene, være at forbyde hjemtagning af fx torsk men tillade et skånsomt catch & release fiskeri – samt hjemtagning af fx havørred.

Her på Fisk & Fri sender vi naturligvis et høringssvar – og du kan selv som privat gøre det samme. Jo flere der gør opmærksom på havnefiskeriets store værdi – desto større er chancen for, at man fra myndighedernes side vil tage højde for dette, så man fortsat vil kunne fiske i et vist omfang.

Du kan sende et eventuelt høringssvar senest den 12. maj 2022 til Fødevarestyrelsen på e-mail til 291@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2021-29-31-00339. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Læs mere her.

Nyheden om det forhøjede kviksølv indhold i fiskene fra Københavns Havn sætter gårsdagens udsætninger af havørred i Københavns Havn i et helt nyt lys: Da havørred ikke i samme grad forurenes af kviksølv, fordi de ikke i samme grad som fx torsk og skrubber spiser deres føde på bunden, kan disse fisk meget vel gå han og blive det eneste, der reelt set kan hjemtages i havnen – samt blive et godt argument for, at man trods alt stadig skal kunne have lov til at fiske i Københavns Havn.

Se Fisk & Fris video om udsætningen her.

 

Friluftsland

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This