Talrige studier viser, at lystfiskerfangede fisk har en langt højere socioøkonomisk værdi end fisk fanget af erhvervsfiskere. Nu er det også blevet undersøgt for tun i forbindelse med DTU Aquas tunmærkningsprojekter i 2018-2020. Undersøgelsen konkluderer, at de danske tunfiskere samlet har brugt over 10 millioner kroner om året på tunfiskeriet, hvilket svarer til årlige udgifter pr. tunfisker i spektret 16 – 52.000 kroner. Ifølge DTU Aqua koster catch and release fiskeriet årligt døden for omkring 1 ton tun (3-5 eksemplarer red.), hvilket svarer til, at lystfiskerne i praksis spenderer i omegnen af 12.000 kroner pr kilo tun der dør som følge af catch & release tun. I undersøgelsens abstract konkluderes følgende: This provides a clear example of how a recovery of marine natural capital and related ecosystem services can support development in the blue economy.

Eller sagt på en anden made – en fremadrettet kvote til catch & release fiskeri efter tun i Danmark har potentielt set en meget stor samfundsmæssige værdi, der vil kunne generere meget mere værdi for samfundet, end hvis de samme fisk i stedet fanges kommercielt og sælges af erhvervsfiskere.

Du kan læse hele undersøgelsen af tunenes socioøkonomiske værdi her.

DTU Aquas tunmærkningsprojekt 2022 lægger ud med fiskeriet fra lørdag den 20 august, og det forlyder at omkring 100 både kommer til at fiske efter tun i år samt, at målet er 200 taggede fisk – altså en del mere end i 2021. Også i år er der en tunkvote til hjemtagning, der skulle være fordelt på 20 både, og der vil især blive fisket i området nord for skagen. Set-uppet minder meget om de foregående år, forlyder det endvidere fra anonyme kilder. 

 

Havørred - Refleksioner på kysten

 

    Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This