FISKEPLEJE.DK tilbyder flere muligheder for at gøre en indsats for vandløbene og ørredbestandene i Danmark.

Fiskeplejen i Danmark bliver varetaget af myndigheder og frivillige i lystfiskerforeningerne. Med henblik på at uddanne de frivillige i de lokale foreninger, bliver der årligt afholdt kurser i vandløbsrestaurering. Kurset bliver afholdt den 28. – 30. maj 2010. Læs mere om kurset.

Kurser i elektrofiskeri

En forudsætning for at kunne udsætte ungfisk er, at der bliver opfisket moderfisk af især ørred, laks og helt. Opfiskning af moderfisk i efteråret bliver foretaget ved hjælp af elektrofiskeri. DTU Aqua yder bistand ved kurser i elektrofiskeri. Kurset bliver afholdt den 30.- 31. oktober 2010. Læs mere om kursus i elektrofiskeri for foreninger.

Der afholdes ligeledes genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere, der elfisker i forbindelse med indfangning af moderfisk. Kurset bliver afholdt den 8. maj 2010.

Kurser i opdræt af fisk til udsætning

Mange foreninger opdrætter ørreder til udsætning i naturen. For at øge udbyttet af dette opdræt laver DTU Aqua kurser i, hvordan man opdrætter fisk efter de nye genetiske retningslinjer. Fisk som på længere sigt skal kunne skabe naturlige bestande. Kurset bliver kun afholdt efter behov, og næste kursus vil blive annonceret både på denne side og på nyhedsbrevet fra www.fiskepleje.dk.

Kurserne henvender sig også til professionelle opdrættere af både ørred, laks, helt og gedde, da disse producenter også leverer fisk til udsætning i vandløb, fjorde og søer.

Se mere på www.fiskepleje.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This